E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering

E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering eftersom antalet underskrifter inte uppnått minimiantalet när slutdatumet passerade.

Ute gym

Sammanfattning

Jag tycker att det vore lämpligt med ett ute gym i Minnesgärdet, många som använder detta stråk för promenader och tränings rundor.

Beskrivning

Ett enklare ute gym med några stationer.

Direktlänk till eFörslaget

https://ostersund.demokratiportalen.se/eforslag/1769

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Margareta Cederberg 2020-05-28
2 Charlotta Persson 2020-05-28
3 Monica Andersson 2020-05-28
4 Linda Johansson-Lindé 2020-05-28
5 Eva Eriksson 2020-06-01
6 Helene Ottosson 2020-06-06
7 Iren Andersson 2020-06-07
8 Mia Fredin 2020-06-09
9 Stina Landin 2020-06-10
10 Towa Lindberg 2020-06-11
11 Bim Ekeblad 2020-06-17 Gärna i stil med det som ligger på Remonthagen, gjort i naturmaterial, trä/stockar!
12 tomas åhman 2020-07-07
13 Anders Blomqvist 2020-07-20
14 Martin Kristiansson 2020-08-15
15 Fredrik Johansson 2020-08-19
16 Malin Bodén 2020-08-21
17 Jannica Höglund 2020-08-22
Information

Status

Ej inlämnad

Förslagsställare

Margareta Cederberg

Startdatum

2020-05-28

Slutdatum

2020-08-28

Målgrupp

Teknik

Signaturer

17 onlineunderskrifter