E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering

E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering eftersom antalet underskrifter inte uppnått minimiantalet när slutdatumet passerade.

Förbjud genomfartstrafik i Karlslund

Sammanfattning

Karlslund är ett fint och anrikt bostadsområde i Östersund. Ett generationsskifte pågår där fler äldre flyttar ut och ger plats för barnfamiljer. Tyvärr är det livsfarligt för barn att vistas i området pga det höga flödet av bilar genom området. Jag vill därför se förbudsskyltar mot genomfartstrafik längs Eriksbergsvägen och Karlslundsvägen.

Beskrivning

Karlslund är ett fint och anrikt bostadsområde i Östersund. Ett generationsskifte pågår där fler äldre flyttar ut och ger plats för barnfamiljer. Tyvärr är det livsfarligt för barn att vistas i området pga det höga flödet av bilar genom området. Jag vill därför se förbudsskyltar mot genomfartstrafik längs Eriksbergsvägen och Karlslundsvägen. Både längs Eriksbergsvägen och Karlslundsvägen kör många snabbare än tillåtet för att komma igenom området och ut på Genvägen eller åt andra hållet. Man är inte beredd på att barn leker på tvärgatorna utan har ofta ”gasen i botten”. Detta hämmar barnen i området och de kan inte komma ut och cykla i kvarteren. För att värna om trivseln och tryggheten i området behöver genomfartstrafiken i området förbjudas.

Direktlänk till eFörslaget

https://ostersund.demokratiportalen.se/eforslag/1752

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Liv Lind 2020-05-06
2 Ingrid Lind 2020-05-06
3 Tomas Lind 2020-05-06
4 Johan Svärd 2020-05-30
5 Teres Gärdin 2020-07-04
6 Anders Blomqvist 2020-07-20
7 Lina Hallquist 2020-08-01
Information

Status

Ej inlämnad

Förslagsställare

Liv Lind

Startdatum

2020-05-06

Slutdatum

2020-08-06

Målgrupp

Teknik

Signaturer

7 onlineunderskrifter