Parkeringsförbud

Sammanfattning

Parkeringsförbud på ena sidan av Havrevägen.

Beskrivning

Det råder parkeringskaos på Havrevägen. Förslag att det görs parkeringsförbud på en sida av Havrevägen för att underlätta för vägunderhåll och räddningstjänst.
Vissa tider på dygnet går det ej att komma förbi med bil utan bilar måste köras genom bostadsområdet för att komma förbi kaoset.

Direktlänk till eFörslaget

https://ostersund.demokratiportalen.se/eforslag/1751

Skriv under e-förslaget

Detta e-förslag går inte att skriva under längre eftersom slutdatumet har passerat.
Prenumerera
E-post

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Tomas Jonsson 2020-05-05
2 Ola Widegren 2020-05-05
3 Malin Jonsson 2020-05-05
4 Conny Vedin 2020-05-05 Ta bort ena trottoaren så det bli bredare väg!
5 Gisela Ericsson 2020-05-05
6 Claes Sjölander 2020-05-05
7 Siv Johnsen 2020-05-05 Siv Johnsen
8 Thorbjörn Sundh 2020-05-05 Tycker det är en väldigt bra idé då det verkar ha eskalerat med parkeringarna och all uppståndelse som blir av allt, Osämja mm.
9 Helene Ottosson 2020-05-05
10 Marielle Torgersson 2020-05-05
11 Daniel Gustafsson 2020-05-05
12 Christina Martinsson 2020-05-05
13 Jennie Jonsson 2020-05-05
14 Sandra Näsman 2020-05-05
15 Frida Larsson 2020-05-06
16 Tore Johnsen 2020-05-07 Omöjligt att ta sig fram med stora släpvagnen, eller husvagnen,försöker ta gång och syckelvägar,men det är förbjudet,NÅGOT MÅSTE GÖRAS OMEDELBART,detta har på gått så länge,och måste stoppas, enda lösningen är P-FÖRBUD PÅ ENA SIDAN!
Tore Johnsen Havrevägen villa
17 Tommy Nord 2020-05-08
18 Joakim Nydahl 2020-05-10
19 Jessica Safronsson 2020-05-10
20 Mira Vedin 2020-05-10 Alternativt bredda vägen genom att ta bort ena trottoaren.
21 Kenny Åslund 2020-05-10
22 Angela Thegström 2020-05-12
23 Inger Jonsson 2020-05-12 Verkligen nödvändig åtgärd
24 Sven-Inge Jonsson 2020-05-12
25 daniel holmblad 2020-05-12 Som snöröjare på denna gata så är de ett måste. Fått vända många gånger då man inte kommer fram med maskinen
26 Ingela Håkansson 2020-05-12
27 Jennie Bodne 2020-05-12
28 Caroline Granström 2020-05-13
29 Yvonne Persson 2020-07-08 Stor olycksrisk utefter denna gata! Speciellt VINTERTID. Hur skall blåljus-fordon ta kunna sig fram?
Detta kaos uppstod/eskalerade när Q-Park satte upp parkeringsautomater på Havrevägens jämna sida!
Bredda gatan! Ta bort p-automaterna! Gör så att EN trottoar ALLTID är framkomlig och säker för gående:till och från förskolan Kärven, skolbarn och äldre med och utan gånghjälpmedel
30 Camilla Hammarling 2020-07-09
31 Anders Blomqvist 2020-07-20
Information

Status

Inlämnad för vidare hantering

Förslagsställare

Tomas Jonsson

Startdatum

2020-05-05

Slutdatum

2020-08-05

Målgrupp

Teknik

Signaturer

31 onlineunderskrifter