Sänkt hastighet och fartkamera på Opevägen!

Sammanfattning

Den godkända hastigheten på raksträckan mellan Furuparken och Plantskolan är idag 60 km/h. Förslaget är att sänka till 40 km/h samt montera upp en fartkamera mitt emellan Furuparken och övergångsstället vid Plantskolan.

Beskrivning

På raksträckan mellan Plantskolan och Furuparken mäter i dagsläget den godkända hastigheten 60 km/h. Den subjektiva bedömning som görs av de boende nära vägen är att flertalet fordon som passerar når över godkänd hastighet, d v s de kör fortare än 60 km/h. Detta medför ökad oro för barnen som leker i närheten. Det medför även ökat buller för de boende nära vägen.

Tidigare har det inte varit bebyggelse så nära vägen som det är nu. Det har under de senaste 3 åren skapats ett nytt litet område mellan Lunndörrsvägen och Opevägen där samtliga inflyttade är småbarnsfamiljer. Det är även ett nybyggt område nedanför Opevägen på Sjömovägen där föräldrar och barn dagligen behöver passera övergångsstället för att komma till förskola och skola vilket är riskfyllt då många bilar inte saktar in/stannar.

Utifrån denna förändring så önskas även att kommunen tittar över möjligheten att göra förändringar kring hastigheten, något som skulle gynna de boende nära vägen, miljön och även minimera olycksrisken. I dagsläget sker många riskfyllda omkörningar på raksträckan då vägen tilltalar ungdomar i sina EPA- bilar.

Förslag:
Sänk hastigheten till 40 km/h. Montera upp en fartkamera mellan Furuparken och övergångsstället vid Plantskolan som kan vara ett stöd i att säkerställa att hastigheten följs på en raksträcka som annars lockar till att gasa på lite extra.

Direktlänk till eFörslaget

https://ostersund.demokratiportalen.se/eforslag/1749

Skriv under e-förslaget

Detta e-förslag går inte att skriva under längre eftersom slutdatumet har passerat.
Prenumerera
E-post

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Anna Lindestig 2020-05-05
2 Magnus Eriksson 2020-05-05 Jag röstar ja till förslaget, men för att det skall bli bäst effekt av detta bör fartkameror finnas från vardera riktning. Jag och min son bor närmast Opevägen , ca 50 meter från huset ner till vägen. Gäller Lunndörrsvägen 20 och vi störs väldigt mycket av bilar, motorcyklar och lastbilar som kör i alldeles för hög hastighet. Kvällstid verkar det vara tävling om vem som kör snabbast förbi här. Sömnproblem och stress är ett dagligt problem tack vare detta. Skulle bli otroligt tacksam om både hastighetssänkning till 40 km/h samt fartkameror sätts upp för allas trivsel och säkerhet i området.
3 Per Lindestig 2020-05-06
4 Sandra Lindgren 2020-05-06
5 Malin Danielsson Pålsson 2020-05-06
6 Linnea Broström 2020-05-06
7 Kerstin Lindestig 2020-05-07 Många barn som rör sig i anslutning till vägen skolbarn inflyttning av barnfamiljer övergångsställen
8 Jörgen Nilsson 2020-05-10
9 Ingela Håkansson 2020-05-12
10 Lina Nilsson 2020-05-14 Körs alltid för fort vid övergångsstället vid Plantskolan. Många stannar inte heller för att släppa över gångare
11 Anna Nesterud 2020-05-14
12 Emma Short 2020-05-14
13 Tomas Engström 2020-05-14
14 Magnus Eriksson 2020-05-14 Bra förslag, men borde gälla hela sträckan då det i Ope bor folk intill vägen också. Även förbjuda tung trafik samt dessa testlastbilar som kör här hela tiden.
Skriver under på att många kör alldeles för fort efter vägen.
15 Johan Iwald 2020-05-15 Bra förslag. Jag brukar själv sakta in vid det övergångsstället eftersom det är många barn som bor nedanför Opevägen.
16 Malena Berg 2020-05-16
17 Anette Järvegård Gremmel 2020-05-16 Mycket bra förslag!
18 Maj Elgendahl 2020-05-18 Det borde vara 40km/h hela vägen från Plantskolan till Grytan och påfarten till E14. Även ohållbart med all testtrafik av lastbilar och bussar som går dygnet runt alla dagar. Många lantbruk och mycket barn som behöver korsa denna väg och det blir förenat med livsfara. Inga möjligheter att gå under vägen och väldigt få övergångsställen.
19 Petter Stugvard 2020-05-18 Det är mycket djur längs vägen. Många Rådjurskrockar blir det men det rör sig även mycket Hästar och katter och andra djur efter vägen.
20 Erika Sörgård 2020-05-23
21 Britt Edlund 2020-05-23
22 John Lindestig 2020-05-24
23 Tommy Melin Norlander 2020-05-25
24 Mattias Grahn 2020-05-25
25 Marie Fastesson 2020-05-25
26 Maria Jönsson 2020-05-25
27 Magnus Aronsson 2020-05-25
28 Linda Erlandsson 2020-05-26
29 Anna Nordenberg 2020-05-26 Önskemål om fartkameror hela vägen förbi Optand. Många respekterar ej hastigheten och kör denna väg till arbetet istället för att åka E14. Många djur och barn längs vägen.
30 Jessica Jonasson 2020-05-26
31 Leif Johansson 2020-05-26
32 Thomas Hjelm 2020-05-27
33 Malin Grahn 2020-05-27
34 Maria Kostarelou 2020-05-27
35 Inger Stugvard 2020-05-27
36 Hanna Viklund 2020-07-06
37 Anders Blomqvist 2020-07-20
Information

Status

Inlämnad för vidare hantering

Förslagsställare

Anna Lindestig

Startdatum

2020-05-05

Slutdatum

2020-08-05

Målgrupp

Teknik

Signaturer

37 onlineunderskrifter