Sänkt hastighetsgräns på Genvägen

Sammanfattning

Genvägen är en hårt trafikerad väg, både av personbilar och tung trafik. Mitt förslag är att man bör sänka hastighetsgränsen från 40 till 30km/h för en lugnare och säkrare trafiksituation, inte minst för cyklister och gångtrafikanter, som i många fall är barn.

Beskrivning

Genvägen är en hårt trafikerad väg, både av personbilar och tung trafik. Vid rusningstid står långa rader av bilar i korsningarna. Samtidigt är det många gångare och cyklister, både vuxna och barn, som behöver korsa Genvägen för att ta sig upp till skola, förskola och rekreationsområden. I nuläget utgör Genvägen för cyklister och gångtrafikanter en farlig övergång där trafiksituationen periodvis känns kaotisk. Hastighetsgränsen ignoreras ofta. Det är bullrigt att vistas kring vägen och den täta trafiken genererar mycket hälsovådliga avgaser gentemot de många bostadshus som ligger intill och omkring Genvägen.

Mitt förslag för att avlasta Genvägen något från den påträngande och farliga trafiksituationen är att hastighetsgränsen sänks från 40 till 30 km/h. Det skulle ge en lugnare trafiksituation och skulle sannolikt göra att en del väljer andra trafikrutter. Detta i sin tur skulle resultera i mindre buller, mindre avgaser och mindre olycksrisk för barn och vuxna som dagligen korsar vägen.

Direktlänk till eFörslaget

https://ostersund.demokratiportalen.se/eforslag/1742

Skriv under e-förslaget

info Du måste vara inloggad för att skriva under ett eFörslag.
Registrera Logga in

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Liv Lind 2020-04-28
2 Emma Lindberg 2020-05-05
3 Ingrid Lind 2020-05-06
4 Tomas Lind 2020-05-06
5 Johan Svärd 2020-05-30
6 Barbro Djurberg 2020-06-05 Ett medborgarförslag är redan inlämnat till kommunen sommaren 2017 gällande hastigheten och tung trafik på Genvägen. Förslaget som samlade underskrifter från fastighetsägare och boende i området, gick vidare till handläggning, hantering o beslut. Mej veterligt har absolut ingenting skett i ärendet. Trafiken på Genvägen är numera utom kontroll och mer än kaotisk. Inte blir det bättre då byggplaner finns för gamla Slakteriet och Blomstergården.......
7 Erik Hellberg Meschaks 2020-06-09
Information

Status

Samlar underskrifter

Förslagsställare

Liv Lind

Startdatum

2020-04-28

Slutdatum

2020-07-28

Målgrupp

Teknik

Signaturer

7 onlineunderskrifter