Prioritera upp underhåll av barnens skolvägar till Arnljotskolan och Östbergsskolan

Sammanfattning

Vi med flera föräldrar tycker att kommunen bör prioritera upp underhållet av gång- och cykelvägarna, samt trottoarerna, som används av barn som går på Arnljotskolan och Östbergsskolan. Detta för att barnen ska kunna cykla och gå säkert till sin skola. I dag innebär den låga prioriteringen att barnen ofta tvingas gå helt eller delvis i vägbanan eftersom trottoarerna inte snöröjs. Cykel och gångvägarna är ofta helt oframkomliga efter snöfall eller vid halka. Detta gäller speciellt vid den enda cykel- och gångvägen under Vallaleden, mot Arnljotskolan, mellan Frösövägen och Fornborgsvägen. Där är framkomligheten ofta mycket låg.

Beskrivning

I dag prioriteras gång- och cykelvägen som förbinder Frösöns västra delar med centrala Östersund. Det är cykel- och gångvägen som går intill Storsjön på Frösön östra sida och vidare genom Badhusparken.
Prioriteringen bidrar ytterst marginellt till ökad framkomlighet för barnen som går på Arnljotskolan och Östbergsskolan.
För att öka framkomligheten och därmed trafiksäkerheten för elever på dessa skolor bör samma höga prioritering gälla trottoarerna och gångcykelvägarna på båda sidorna om Fritzhemsgatan från Mällbyvägen till Fjällgatan.
Det gäller även gång- och cykelvägarna och trottoarerna intill Fröjavägen mellan Lövstvägen och Frösövägen.
Prioriteringen bör även höjas för gång- och cykelvägen under Valleleden mellan Frösöleden och Fornborgsvägen och i gång- och cykelvägens förlängning intill Önevägen och fram till den redan prioriterade gång och cykelvägen som ansluter från stadens centrum och Frösödal.
När det gäller Fritzhemsgatan så vill vi tillägga att den vägen trafikeras av stadsbussarna. Den är livligt trafikerad under morgon och eftermiddagen. Det är därför extra viktigt att gångtrafikanter och även cyklister har sina röjda vägar och inte tvingas använda vägbanan för att ta sig fram.
Att vi önskar röjning av gång- och cykelvägar, samt trottoarer, på båda sidorna om de nämnda vägarna beror på att de oskyddade trafikanterna i minsta möjliga mån ska tvingas korsa vägbanorna för att nå röjda stråk. I vinter har det blivit tydligt att den låga prioriteringen betyder att de som röjer bort snön eller sandar helt enkelt väljer bort den ena trottoaren. Den låga prioriteringen innebär även att det inte sandas eller snöröjs alls på flera dygn. Det är allmänt inom samtliga vägar i det aktuella området. Det gör att de oskyddade trafikanterna ofta tvingas att korsa vägbanor, gå på vägbanorna och använda cirkulationsplatsen Vallaleden/Fröjavägen/Önevägen för att ta sig fram. Det minskar trafiksäkerheten för skoleleverna. Som förälder är det självklart att detta förhållande inte känns tryggt och säkert.

Vi bifogar en kartskiss där förslaget gestaltas. Kartan visar området runt de aktuella skolorna. Vårt förslag avser dock som texten anger ett större område och längre vägavsnitt.

Som det är nu så bidrar det till att vårdnadshavare i större utsträckning väljer att skjutsa barnen i bil. Det leder till negativa konsekvenser både för klimatet och barnen. Det blir onödigt stora trafikflöden med bilar vid skolorna. Vilket i sig minskar trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter och i synnerhet barnen och deras rörelsefrihet.
Direktlänk till eFörslaget

https://ostersund.demokratiportalen.se/eforslag/1729

Skriv under e-förslaget

info Du måste vara inloggad för att skriva under ett eFörslag.
Registrera Logga in

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Jörgen Vikström 2020-04-07
2 Frida Edgren 2020-04-22
3 Jonathan Welèn 2020-04-25
4 Veronica Wahlström 2020-04-28
5 Bengt Källstrand 2020-05-01
6 Patrik Sollander 2020-05-19
7 Charlotta Persson 2020-05-28
8 Erik Hellberg Meschaks 2020-06-09
9 Fredrik Synderå 2020-06-30
Information

Status

Samlar underskrifter

Förslagsställare

Jörgen Vikström

Startdatum

2020-04-07

Slutdatum

2020-07-07

Målgrupp

Teknik

Signaturer

9 onlineunderskrifter