E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering

E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering eftersom antalet underskrifter inte uppnått minimiantalet när slutdatumet passerade.

Trafiksituation skolor

Sammanfattning

Skolan ska möta upp yngre elever vid närmaste busshållsplats och följa barnen till skolan. Detta för att minska trafikkaoset under lämning och ge en tryggare skolmiljö. Det bidrar även till en bättre miljö och ett bättre nyttjande av kollektivtrafiken då barnen tidigt lär sig att åka kollektivt.

Beskrivning

Skolan ska möta upp yngre elever som kommer till skolan med buss vid skolans närmaste busshållsplats på en angiven tid och följa barnen till skolan. Detta för att minska trafikkaoset under lämning vid skolan och ge barnen en tryggare skolmiljö. Det innebär även en miljövinst genom att biltrafiken minskar men även genom att barnen lär sig att åka kollektivt istället för bil. Skolan (kommunen) kan genom att erbjuda möte vid busshållsplats uppmana vårdnadshavare att tryggt skicka barnen till skolan med buss istället för att skjutsa barnen.

Vi bor själva intill Lillsjöskolan och ser trafikkaoset varje morgon, där föräldrar skyndar in med bilen och stressat letar efter en plats att parkera för att lämna av sina barn. Vintrar med höga snövallar är det än mer stressat och kaos. Vissa föräldrar hinner inte se vad som finns framför och bakom bilen i dessa pressade morgonlämningar. Vi förstår att de som bor på avstånd inte törs skicka sina barn med buss då de ska passera dessa trafikerade områden på väg från buss till skola. Det hela blir ett moment 22 och fler väljer att skjutsa sina barn.

Bifogade länkar ger kommunen gott incitament till att underlätta för vårdnadshavare att välja annat transportmedel åt sina barn:

https://www.alltforforaldrar.se/artikel/forskning-barn-som-gar-sjalva-till-skolan-presterar-och-mar-battre

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/sa-byter-du-ut-bilen-mot-en-promenad-med-barnen?fbclid=IwAR3clsYUo7onF58sJLlfo2XcDEqkzGzLXYoU_cZP-gQou7gQtpjReQ2IFEEDirektlänk till eFörslaget

https://ostersund.demokratiportalen.se/eforslag/1704

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 ERIKA BLANK 2020-04-09
2 Pär Hägglund 2020-04-20
3 Johan Fridlund 2020-04-21
4 Liv Lind 2020-04-26
Information

Status

Ej inlämnad

Förslagsställare

ERIKA BLANK

Startdatum

2020-04-09

Slutdatum

2020-07-09

Målgrupp

Barn och Utbildning

Signaturer

4 onlineunderskrifter