Har kommunen installerat porrfilter/teknisk lösning på wi-fi-nätverk och digitala enheter i kommunens förskolor, skolor, fritids, bibliotek och andra platser som kommunen är huvudman för där barn vistas?

Sammanfattning

Som kommuninvånare förväntar jag mig att förskola, skola, fritids, bibliotek och andra platser i
kommunens regi där barn vistas ska vara vara en porrfri zon utan risk att exponeras för porr.
Idag finns det inget porrfilter i östersundskommun och det vill jag ha ändring på.

Beskrivning

På internet har barn rak tillgång till rasistisk, sexistisk och våldsam porr, både frivilligt och ofrivilligt.
Porrindustrins aggressiva marknadsföring når även barn som inte själva söker aktivt efter porr bland
annat genom pop-up-annonser, enkla sökord och länkade filmer. Enligt forskning innehåller cirka 90%* av
alla scener i nätporren våld och de stora porrhubbarna har pedofila kategorier med hundratusentals
pedofila porrfilmer.
Läkare, psykologer, gynekologer, advokater och kriminologer med flera vittnar från sitt dagliga arbete
med barn om hur porren genererar en eskalerande fysisk och psykisk hälsokris bland barn. Polisen,
NOAs, egen kartläggning** visar att skolan är den plats där flest flickor utsätts för sexuella trakasserier
utanför hemmet. Barnens MeToo-upprop #kidstoo och #tystiklassen innehåller åtskilliga exempel på en
utbredd sexuell utsatthet bland barn i skolor. Flickor berättar hur pojkar exponerar dem för våldsporr mot
deras vilja i skolan när lärare inte ser och hur killar trakasserar tjejer med referenser från sexuella
övergrepp i porrfilmer.
Som kommuninvånare förväntar jag mig att förskola, skola, fritids, bibliotek och andra platser i
kommunens regi där barn vistas ska vara vara en porrfri zon utan risk att exponeras för porr. För porrfria
zoner ska bli realitet är det nödvändigt att kommunen:
● Installerar porrfilter/teknisk lösning på kommunens digitala enheter, kommunens öppna
wi-fi-nätverk och wi-fi-nätverk i verksamheter där kommunen är huvudman.
● Inför porrfri policy om att det inte är okej att spela upp porr via kommunens nätverk, på
kommunens digitala enheter, och/eller på privat teknisk utrustning som t.ex. privat mobiltelefon på
de verksamheter som kommunen är huvudman där barn vistas: till exempel: förskolor, skolor,
fritids, bibiliotek.
Nedan följer:
1. Argument för porrfilter/teknisk lösning
2. Det är olagligt att exponera barn för porr
3. Myter om porrfilter/teknisk lösning
Jag hoppas på ett gott samarbete och att vi tillsammans kan göra de allmänna platser som kommunen
ansvarar för till porrfria zoner.
Jag ser fram emot ert svar!
Vänligen,
Kommuninvånare
1. Argument för porrfilter/teknisk lösning i allmänna miljöer
● Kommunens verksamhet ska stå för antivåld, antirasism, jämställdhet och allas lika värde -
porrens raka motsats på alla punkter.
● Porrfilter/teknisk lösning och porrfri policy om att allmänna platser i kommunens regi ska vara en
porrfri zon har ett mycket starkt normbildande signalvärde, likt samtyckeslagen, sexköpslagen
samt åldersgräns på alkohol och tobak.
● Enligt forskning innehåller ca 90% av alla scener i nätporren våld mot kvinnor som stryptag,
slag, "gagging" och “ass to mouth”.*
2. Det är olagligt att exponera barn för våld
● Barnkonventionen blir lag i Sverige 1 januari 2020. Barnets rättigheter i enlighet med
barnkonventionen kräver att vuxna ger barn det skydd från våld som barn har rätt till. Det
finns artiklar i Barnkonventionen som är särskilt viktiga när det gäller barn och våld.
”Konventionsstaterna skall uppmuntra utvecklingen av lämpliga riktlinjer för att skydda
barnet mot information och material som är till skada för barnets välfärd, med beaktande
av bestämmelserna i artiklarna 13 och 18.” (artikel 17e)
Porrfilter/teknisk lösning är en viktig åtgärd för att förebygga att barns välfärd skadas av
information och material som är skadliga för barn, till exempel den våldsamma nätporren.
(unicef.se/barnkonventionen)
● Porrbilder får inte sättas upp på allmänna platser som till exempel på anslagstavlor eller
väggen på skolor. Den som gör det kan dömas till böter eller fängelse. (Om brott mot allmän
ordning, kapitel 16 paragraf 11)
Digitala bilder och filmer med porr på skärmar borde vara likvärdigt med printade bilder med porr.
● Porrfilmer får inte visas på TV vid tidpunkter då barn brukar titta. (Radio och Tv-lag
(2010:696), kapitel 5 paragraf 2)
Nätporren finns alltid tillgänglig för barn, dygnet runt, alltså även på tidpunkter då barn brukar titta
om det saknas porrfilter/teknisk lösning på wi-fi-nätverk och digitala enheter: läsplatta, dator och
mobiltelefon.
● Porr får inte innehålla bilder av barn. Den som gör, tittar på, sprider, säljer, ger bort eller
gör det möjligt för någon att få tag på barnpornografiska bilder gör något olagligt. Som
barn räknas enligt lagen den som är under 18 år. (Brottsbalken, kapitel 6 sexualbrott paragraf
10)
Om det saknas porrfilter/teknisk lösning kan det tyvärr även finnas olagliga dokumenterade
sexuella övergrepp på barn så kallad "barnporr" tillgängligt för barn på internet trots att tele- och
internetleverantörerna måste erhålla filtrering. Det beror bland annat på att kvalitén på
leverantörernas filtrering mot “barnporr” varierar. Det är även ofta omöjligt att fastställa identitet
och ålder på medverkande i den vanliga nätporren. Det är vanligt att deltagarna i porrfilmer är
offer för människohandel och saknar identitetshandlingar. Ofta framställs även deltagarna i
porrfilmer för att de ska se ut som just barn med tandställning, styling enligt barnmode och filmas
i miljöer som ser ut som barnrum.
● Man får inte sprida porr som visar sexuellt våld eller tvång där någon till exempel riskerar
att skadas. (Brott mot allmän ordning, kapitel 16 paragraf 10 c)
Forskning visar, redan för tio år sen, att cirka 90% av alla scener i nätporren innehöll våld som
bland annat slag, stryptag, “ass-to-mouth” och “gagging”.** Det finns åtskilliga vittnesmål från
lärare och förskolepedagoger som berättar att de av misstag har exponerat hela skolklasser och
förskolegrupper för våldsporr genom pop-up-annonser och länkade filmer på internet. Kriminolog
Maria Dufva säger: “Att bevittna viss porr idag är att bevittna en brottsplats.” En it-miljö som
saknar porrfilter/teknisk lösning är varken bra för barn eller kommunanställda.
3. Myter om porrfilter/teknisk lösning
Myt: Porrfitler/teknisk lösning tar bort viktig information om sex och samlevnad.
Fakta: Det är enkelt att korrigera om ett porrfilter skulle ta bort en viss sida av misstag.
Myt: Porrfilter/teknisk lösning är kontraproduktivt på grund av att samtalen skulle utebli.
Fakta: Forskning från Uppsala universitet visar att 0% av barnen i studien hade pratat med en vuxen om
porr någon gång, detta gäller både med och utan porrfilter. Alltså, samtalen uteblir om inte vuxna initierar
samtalen.
Myt: Porrfilter/teknisk lösning fungerar inte
Fakta: 1. Det finns olika porrfilter som är mer eller mindre säkra. 2. Det är inte omöjligt att hacka sig runt
ett porrfilter men det förhindrar ofrivillig exponering och det försvårar tillgängligheten.
Källor:
*http://unizon.se/engagera-dig/resurser-och-material/10-sammanfattande-punkter-fran-forskningen-om-po
rr-och
** https://polisen.se/siteassets/dokument/ovriga_rapporter/lagesbild-over-sexuella-ofredanden.pdf
Det här dokumentet är framtaget av barnrättsorganisationen #porrfribarndom i november 2018.
För mer information om barns ofrivilliga exponering för nätporr, barns porrkonsumtion och dess
hälsokonsekvenser för barn samt referenser till informationen ovan vänligen besök: https://ww.porrfribarndom.se/

Direktlänk till eFörslaget

https://ostersund.demokratiportalen.se/eforslag/1694

Skriv under e-förslaget

info Du måste vara inloggad för att skriva under ett eFörslag.
Registrera Logga in

Kommentar från handläggare(1)

Visa
Kundcenter Östersund, 2020-03-04 08:31:39

Skickat till förvaltning för godkännande.

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Catarina Fri Östlund 2020-03-09
2 Anders Öström 2020-03-11
3 Emilia Beijer 2020-03-11
4 Johan Fridlund 2020-03-11
5 Therese Valskrå 2020-03-11
6 Linda Smith 2020-03-11 Jag skriver under
7 Anki Hallqvist 2020-03-12
8 Ingela Harrysson 2020-03-13
9 Caroline Östling 2020-03-14
10 Joel Svedlund 2020-03-18
11 karin ekeljung 2020-03-24
12 Mari-Louis Persson 2020-03-26 Borde varit gjort för länge sedan! Om vi tänker på barnens rätt i samhället så är detta en viktig del av att skydda våra barn. Jag jobbar inom skolan och anser att detta filter är ett måste för att skydda barn/ungdomar från porr, förnedring, kränkande och framtida syn på sex & samlevnad. Vi jobbar med bla kränkning och hur vi behöver behandla varandra, och skriver så många kränkningsärenden. Då behöver kommunen i denna fråga våga vara den vuxna som vågar gå in och sätta stopp för lättillgängliga porrsurfande!! Vi ska jobba mot samma mål, som det pratas om på Östersunds kommuns konferens! Och det kan också vara sunt även för vuxna att det inte är lättåtkomligt./ Fru Persson
13 Veronica Wahlström 2020-03-28
14 Maria Dyrting 2020-04-16
15 Erika Kindmalm 2020-04-28
Information

Status

Samlar underskrifter

Förslagsställare

Catarina Fri Östlund

Startdatum

2020-03-09

Slutdatum

2020-06-09

Målgrupp

Kommunledning

Signaturer

15 onlineunderskrifter