Hållbarhetscenter

Sammanfattning

Ett öppet forum för information, för kunskapsutbyte och dialog med och mellan medborgarna om Globala målen/hållbarhet. En mötesplats och utställning som syftar till att synliggöra och bredda engagemanget i kommunen för Globala målen.

Beskrivning

En plats där alla: medborgare, egenföretagare, forskare, entreprenörer, nämnder, förvaltningar, föreningar kommer till för att möta och diskutera, presentera deras insatser och intresse kring de globala målen och delta i aktiviteter som kan sprida kunskap om Globala målen.
En lärande utställning om Globala målen och verksamheter i Östersund kan locka turister och internationella studenter.
En hållbarhetscenter som förklarar de olika insatserna betydande roll i att uppnå och bevara en aktiv stad och inkluderande samhällen kan också användas av lärare som en resurs i undervisning.

Direktlänk till eFörslaget

https://ostersund.demokratiportalen.se/eforslag/1688

Skriv under e-förslaget

Detta e-förslag går inte att skriva under längre eftersom slutdatumet har passerat.
Prenumerera
E-post

Kommentar från handläggare(1)

Visa
Kundcenter Östersund, 2020-02-28 08:22:40

Skickat till förvaltning för godkännande

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Sepideh Razavi 2020-02-28
2 Ulla Landenmark 2020-02-28
3 Amin Sadighi 2020-02-28
4 Fateme Ebrahimi 2020-02-28
5 Babak Bakhtiari 2020-02-28
6 Karin Sundström 2020-02-28
7 Emma Hagqvist 2020-02-28
8 Saeid Rezaei 2020-02-29
9 Belinda Enryd Karlsson 2020-02-29
10 Shah Hosein Akbari 2020-02-29
11 Anna Karin Alenius 2020-02-29
12 Lina Hellström 2020-02-29
13 Martin Wallstam 2020-02-29
14 Liv Lind 2020-03-01
15 Jojo Blixt 2020-03-01 Jojo Blixt
16 Thea Magnussen 2020-03-01
17 Jonathan Welèn 2020-03-01
18 Natalia Urmasu 2020-03-02
19 Parisa Setoodegan 2020-03-02 It is really a great idea. This city needs the global social awarness about sustainability in simpler words.
20 Arash Fereidooni 2020-03-02
21 Mokhtar Hosseini 2020-03-04
22 Jon Eriksson 2020-03-04 Bra idé!
23 Caroline Wik 2020-03-08
24 Saloume Bazyan Pihl 2020-03-08
25 Maja Blomqvist 2020-03-08
26 Anja Eliasson 2020-03-11 Tycker verkligen det här saknas i Östersund och speciellt med tanke på den tydliga inriktning som Mittuniversitetet har haft på miljön i över 20 år.
27 Saga Jonsson 2020-03-11
28 Johan Fridlund 2020-03-11
29 Anki Hallqvist 2020-03-12
30 Alva Widell 2020-03-17
31 Joel Svedlund 2020-03-18
32 Chris Celis 2020-03-21
33 Vartan Ahrens Kayayan 2020-04-30
Information

Status

Inlämnad för vidare hantering

Förslagsställare

Sepideh Razavi

Startdatum

2020-02-28

Slutdatum

2020-05-28

Målgrupp

Miljö och samhälle

Signaturer

33 onlineunderskrifter