Förläng skidsäsongen och minska förslitningen av skidor

Sammanfattning

Förslaget syftar till att förbättra upplevelsen, förlänga säsongen och minska slitaget på skidor vid skidåkning i kommunens skidspår genom att kvista, avverka eller på korta avsnitt dra om spåren.

Beskrivning

Förslaget gäller i första hand spåren i Spikbodarna men motsvarande problem finns säkert på andra ställen i vårt spårsystem.
I stort sett har vi utomordentliga spår och dom sköts i de flesta fall på ett bra sätt. Detta gäller främst på skidstadion och de spår som ligger närmast, mest beroende på att där används konstsnö. Dock har denna vinter varit full av tävlingar av allehanda slag vilket har medfört två effekter. Dels har spårpersonalen nödgats lägga huvuddelen av sin tid på tävlingsspåren och dels att alla som inte deltar i tävlingarna hänvisas till andra områden.
Speciellt under en så snöfattig vinter som vi har i år men också vid töperioder och under slutet av säsonger skulle upplevelsen höjas avsevärt om man inte vid några enstaka avsnitt tvingas göra omvägar eller ta av sig skidorna för att inte förstöra dom. På Spikbodarnas 13,4 km spår finns sådana ställen efter ca 6 km, efter ca 12 km (3,5km på 5 km-spåret) och strax nedanför Korpboet. Gemensamt för dessa avsnitt är att spåren går under stora och täta träd vilket medför att snö inte når marken och att det vid tö droppar från grenarna och snön försvinner. Längs andra spår finns säkert liknande avsnitt.
Förslaget är alltså att kvista, avverka eller på annat sätt förbättra möjligheterna att förhöja upplevelsen och minska onödigt slitage på skidor genom, som jag ser det, enkla åtgärder. Dessutom tycker jag att informationen på hemsidan kunde vara bättre, t ex om vissa spår är av sämre beskaffenhet eller om det är grus i spåren under de vägar man passerar mm.
Skulle man inte kunna km-märka spåren?
Dessa åtgärder tycker jag att är det minsta man kan göra för att vi skall leva upp till renomméet vinterstaden.
Även om jag inte har skaffat några ytterligare namn för underskrift är min uppfattning att det finns ett allmänt önskemål att förbättra åkupplevelsen.

Direktlänk till eFörslaget

https://ostersund.demokratiportalen.se/eforslag/1682

Skriv under e-förslaget

Detta e-förslag går inte att skriva under längre eftersom slutdatumet har passerat.
Prenumerera
E-post

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Björn Wibom 2020-03-16
2 Kjell Lundberg 2020-03-17 Bra idé. Många som åker och endast 2-300 meter av hela spåret har denna svaghet. I övrigt fantastisk spårhållning även denna snöfattiga vinter!
3 Mattias Schindele 2020-03-17 Bra förslag. Lägger till första biten av transitspåret från ÖSK-området mot Spikbodarna, bakom de nybyggda parhusen på Remonthagen. Ont om snö där!
4 Anders Karlberg 2020-03-17
5 Göran Svensk 2020-03-17
6 Daniel Lewandowski 2020-03-17
7 Christer Ljungqvist 2020-03-17
8 Eric Lindberg 2020-03-17 Spikbodarna är ett väldigt bra område för oss som inte riktigt orkar med backarna på skidstadion. Så för folkhälsan skull så borde man lägga lite mer krut där.
9 Anton Westerlund 2020-03-17 Det finns mycket att önska kring uppdateringarna kring spårstatus.. varannan dag minst!
10 Viktor Erlingsson 2020-03-17
11 Anders Ingebrand 2020-03-17
12 Johan Plöen 2020-03-17
13 Marcus Bäckström 2020-03-17
14 Ulrika Eriksson 2020-03-17
15 Erik Melin Söderström 2020-03-17
16 Stefan Larsson 2020-03-17
17 Veronica Karlssin 2020-03-17
18 Fred Persson 2020-03-17
19 Leif arnesson 2020-03-17
20 Björn Ölund 2020-03-17
21 Christer Kylsberg 2020-03-17
22 Johan Lundkvist 2020-03-18
23 Christer Jonsson 2020-03-18 Instämmer. Satsning på markberedning och breddning av spåren utanför ÖSK området
24 Joel Svedlund 2020-03-18
25 Daniel Viberg 2020-03-18
26 Roger Jonsson 2020-03-18 Mycke bra idé!!
27 Mattias Lagerkvist 2020-03-18 Även Lövsta
28 Mats Björkman 2020-03-18
29 Ulf Eriksson 2020-03-18 Bra förslag som det står gäller fler sträckor såsom 2km slingan i Odensala nedanför bussgatan.
30 Johan Larm 2020-03-18 Mycket bra förslag
31 Björn Biller 2020-03-18 Även klippa gräset under hösten inför skidsäsongen.
32 Göran Oscarsson 2020-03-18
33 Kim Svensson 2020-03-18 Toppenförslag! Tar man tag i uppröjningen längs med spåren blir bara dyrare och mer omständigt ju längre man väntar. Perfekt feriejobb.
34 David Björklund 2020-03-18
35 Tomas Scott 2020-03-18
36 Ingrid Ramberg 2020-03-18
37 Per Ramberg 2020-03-18 Bra förslag, särskilt om avverkning/kvistning.
38 Stina Landin 2020-03-18
39 Joakim Thorén 2020-03-19
40 Lars Gimbrinh 2020-03-20 Mycket bra förslag. Problemet med hög skog som täcker spåret och förhindrar naturnön finns även på Ösk - hundspåret på flera platser. Som hundägare vill man ju helst undika all körning på andra spår men hundspåret upplever jag underhållsmässigt ibland är satt på undantag. För allas trevnad och minimera konflikter mellan hundförare och vanliga skidåkare så skulle dessa åtgärder främja åkningen för alla parter.
41 Calle Vredin 2020-03-20
42 Andreas Gyllenhammar 2020-03-20
43 Helena Modig 2020-03-20
44 Marcus Åsén 2020-03-20
45 Chris Celis 2020-03-21
46 Bertil Åström 2020-03-22
47 anneli frid 2020-03-24
48 Mathias Berndt 2020-03-24
49 Mia Kvist 2020-04-28
50 Alvar Lindblom 2020-04-30
51 Inger Jonsson 2020-05-12
52 Patrik Sollander 2020-05-19
53 Pär Hägglund 2020-06-09
54 Erik Hellberg Meschaks 2020-06-09
Information

Status

Inlämnad för vidare hantering

Förslagsställare

Björn Wibom

Startdatum

2020-03-16

Slutdatum

2020-06-16

Målgrupp

Teknik

Signaturer

54 onlineunderskrifter