Behåll och rusta upp styrketräningslokalen i Brunflo simhall

Sammanfattning

Enligt brev från Kultur och fritidsförvaltningen kommer styrketräningslokalen i Brunflo simhall att läggas ner när utrustningen blivit allt för sliten.
Lokalen används idag av ca. 50 pensionärer inom PRO Brunflo för regelbunden styrketräning. Träning för äldre har många gynnsamma effekter på äldres hälsa vilket även kan även innebära lägre kostnader för kommun och region. Tyvärr börjar utrustningen bli ganska sliten, då den helt saknar underhåll.

Beskrivning

Att styrketräna har många gynnsamma effekter på äldre personer:
Balansen förbättras, vilket kan innebära att fallskador och mycket lidande minskar.
Förbättrar det allmänna hälsotillståndet.
Förebygger hjärtsjukdomar.
Förbättrar blodtrycket.
Stärker muskler och leder.
Den lilla styrketräningslokalen, med sina enkla apparater, passar utmärkt för oss äldre med sin lugna atmosfär som också ger möjlighet för social samvaro när vi träffas i våra fasta grupper.
Att behålla styrketräningslokalen är en bra investering för äldres hälsa och trivsel.

Direktlänk till eFörslaget

https://ostersund.demokratiportalen.se/eforslag/1670

Skriv under e-förslaget

Detta e-förslag går inte att skriva under längre eftersom slutdatumet har passerat.
Prenumerera
E-post

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Kaj Eriksson 2020-03-02
2 Ingrid Åberg 2020-03-02 Vi behöver en motionssal som är lämplig för oss pensionärer
3 Sven Erik Olsson 2020-03-03 Sven Erik Olsson
4 Agneta Nilsson 2020-03-03 Agneta Nilsson
5 PIA EDBLAD 2020-03-03 Pia Edblad
6 Håkan Jacobsson 2020-03-03
7 Gunilla Hjelmquist 2020-03-03
8 Irene Pierre 2020-03-03
9 Åsa Högquist 2020-03-03 Självklart ställer jag mej bakom detta förslag, som i förlängningen blir en besparing för vårt samhälle - på alla plan! Och dessutom bidrar till seniorers hälsa och välmående!
10 Lena Magnusson 2020-03-03
11 Ingegerd Lingblom 2020-03-03
12 Hans Strömdahl 2020-03-03
13 Reinhold Skoglund 2020-03-04
14 Anita Modigh 2020-03-04
15 Rickard Didriksson 2020-03-04 Rickard Didriksson
16 Gösta Nilsson 2020-03-04
17 Yvonne Bergman 2020-03-04 Det måste finnas möjlighet att träna !
18 Kent Karlsson 2020-03-04
19 Gustav Hallgren 2020-03-04
20 Monica Skoog Boström 2020-03-04 Stöder förslaget att behålla, och underhålla gymet i Brunflo badhus. Bra även för oss som ännu inte nått pensionsålder men vill styrketräna till ett överkomligt pris.
21 Carin Persson 2020-03-09
22 Kjell Zakrisson 2020-03-10 Stort behov av en träningslokal för oss pensionärer
23 Bertil Alftrén 2020-03-11
24 Johan Fridlund 2020-03-11
25 Eva Björk 2020-03-11
26 Karin Nydahl 2020-03-11
27 Gunvor Modigh 2020-03-12
28 Carina Löfstaf 2020-03-12
29 Anki Hallqvist 2020-03-12
30 Ronny Berger 2020-03-14 Brunflo ska inte vara Östersunds Harlem där ni gärna samlar in våra skattepengar medan det inte ska satsas på någonting.
Därför anser jag att det inte är något önskemål utan en självklarhet att styrkelokalen ska bevaras. Att fritidsförvaltningen i flera år struntat i att underhålla redskap och pensionärer själva fått laga dessa är en skam.
Våra äldre ska kunna ha en social träningsmöjlighet till ett rimligt pris.
Förutom nöjda pensionärer(skattebetalare) så har främst regionen massor att tjäna i mindre läkarbesök enl argumenten i förslaget.
31 Margit Larsson 2020-03-15
32 Daniel Viberg 2020-03-18
33 Eiwor Nilsson 2020-03-19
34 Martin Persson 2020-03-26 Styrketräningslokalen på Brunflobadet används även av elever på Kastalskolan som en del av undervisningen i Idrott & Hälsa. Det finns också många elever som gärna använder styrketräningslokalen på fritiden då den är billigare än privata alternativ i närområdet. Dessutom upplever många elever lokalen som inbjudande då den är lagom liten och inte alltid full med människor.
35 Bonny Flodén 2020-04-15
36 pia lindström 2020-04-15
37 Anita Mattsdon 2020-04-15 Bada och motionera är viktigt för hälsan
38 Maria Dyrting 2020-04-16
39 Eva-Lis Eriksson 2020-04-16 Kommunen bör medverka till att äldre kan bibehålla sin hälsa.
40 Egon Loo 2020-04-16
41 Sture Flodin 2020-04-27
42 Marcus Calevin 2020-05-09
43 Ingela Håkansson 2020-05-12
Information

Status

Inlämnad för vidare hantering

Förslagsställare

Kaj Eriksson

Startdatum

2020-03-02

Slutdatum

2020-06-02

Målgrupp

Kultur och fritid

Signaturer

43 onlineunderskrifter