E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering

E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering eftersom antalet underskrifter inte uppnått minimiantalet när slutdatumet passerade.

40 km/h Vallsundsvägen

Sammanfattning

Delar av Vallsundsvägen har idag 60km/h, detta förbi Valla Centrum, förslaget är att sänka till 40km/h.

Beskrivning

Gångtrafikanter i alla åldrar går längst och passerar över Vallsundsvägen. Detta för att ta sig till och från t ex skola, busshållplatser, affär, boende och idrottshall. Sträckan saknar delvis trottoar.
I höjd med Frimansvägs busshållplats skulle en hastighet på 40 km/h möjliggöra ett övergångsställe då detta är en passage över Vallsundsvägen för många gångtrafikanter.
Tacksam för lägre hastighet för att undvika olyckor.

Direktlänk till eFörslaget

https://ostersund.demokratiportalen.se/eforslag/1613

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Maja Wallström 2020-01-31
2 Malin Björklund 2020-02-01
3 Malin Pettersson 2020-02-01
4 Britt-Marie Frisell 2020-02-02
5 Joel Nord 2020-02-05
6 William Wallström 2020-02-08 Bra förslag.
7 Sara Råghall 2020-02-13 Sara Råghall
8 Mikael Blomqvist 2020-02-20 Bra. Mer bevakat kring hållplatsen i centrum åxå av samma anledning
9 Liv Lind 2020-03-01
10 Jonathan Welèn 2020-03-01
11 Mia Fredin 2020-03-13
Information

Status

Ej inlämnad

Förslagsställare

Maja Wallström

Startdatum

2020-01-31

Slutdatum

2020-04-30

Målgrupp

Teknik

Signaturer

11 onlineunderskrifter