E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering

E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering eftersom antalet underskrifter inte uppnått minimiantalet när slutdatumet passerade.

Bättre underhåll  av trottoarer vintertid på Odensalagatan.

Sammanfattning

Vintertid plogas inte trottoarerna längs gatan mer än sporadiskt. Vid ymnigt snöfall, med påföljande blidväder, bildas isvallar vilka är mycket hala. Trottoaren är närmast omöjlig att gå på under långa perioder vintertid. Inte ens den sandning, som görs ibland, hjälper. Eftersom ytan lutar åt båda håll och is bildas successivt.

Beskrivning

Har nu bott i Odenslund den andra vintern i rad och är ute på promenader varje dag med vår hund. Har på så sätt skaffat mig god erfarenhet av trottoarerna i området och Odensalagatan är ett problem.

Vintertid plogas inte trottoarerna längs gatan mer än sporadiskt. Vid ymnigt snöfall, med påföljande blidväder, bildas därför isvallar på trottoarerna. Vilka är mycket hala. Särskilt på den halva som vetter mot Stuguvägen.

Detta leder till att trottoaren är närmast omöjlig att gå på under långa perioder vintertid. Inte ens den sandning, som görs ibland, hjälper eftersom ytan lutar åt båda håll och is bildas successivt.

Det här gör att människor istället tvingas gå ute i körbanan där ytan är plan och bättre grusad. Det är mycket vanligt att träffa på folk som går på körbanan även efter mörkrets inbrott. Vilket i allra högsta grad är en stor trafikfara.

Jag är en rörlig och stark person i 50-årsåldern. Trots detta trillade jag och gjorde mig kraftigt illa på den här isbanan förra vintern. Det tog tre månader innan den skadan läkte. Så ska det verkligen inte vara.

Det finns en blandad befolkning i området och alla åldrar borde kunna promenera ute på vintern. Utan att riskera att falla eller bli påkörda av bilar. Barn och äldre är som vi alla vet särskilt utsatta och I området finns flera skolor och många äldre.

Direktlänk till eFörslaget

https://ostersund.demokratiportalen.se/eforslag/1593

Kommentar från handläggare(1)

Visa
Kundcenter Östersund, 2020-01-07 08:43:05

Skickat till förvaltning

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Elisabeth Holmgren 2020-01-07
2 Malin Andersson 2020-01-21
3 Pernilla Darth 2020-01-21
4 Pär Hägglund 2020-01-23
5 Sylvi Säther 2020-02-22 Gäller nog flera vägar.
6 Jonathan Welèn 2020-03-01
7 Mathias Berndt 2020-03-24
Information

Status

Ej inlämnad

Förslagsställare

Elisabeth Holmgren

Startdatum

2020-01-07

Slutdatum

2020-04-07

Målgrupp

Teknik

Signaturer

7 onlineunderskrifter