E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering

E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering eftersom antalet underskrifter inte uppnått minimiantalet när slutdatumet passerade.

Papperskorg och askkopp busshållplatser i Östersund

Sammanfattning

I miljösyfte bör det sättas upp askkoppar och papperskorgar i alla busshållplatser.

Beskrivning

I stort sätt saknar alla busshållplatser i Östersund både papperskorgar och askkoppar. Som det ser ut just nu ligger det massor med fimpar och skräp runt omkring busskurerna. Det är äckligt och borde åtgärdas särskilt nu när vi ska tänka på miljön och alla fåglar som får i sig både det ena och det andra.

Direktlänk till eFörslaget

https://ostersund.demokratiportalen.se/eforslag/1521

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Catharina Nyman 2019-10-22
2 Niclas Haagensen 2019-10-22
3 Gudrun Hansson 2019-10-25
4 Lena Hansson Cedervall 2019-10-28
5 Marika Kehusmaa 2019-11-19
6 Elisabeth Holmgren 2020-01-05
7 Johan Fridlund 2020-01-15
Information

Status

Ej inlämnad

Förslagsställare

Catharina Nyman

Startdatum

2019-10-22

Slutdatum

2020-01-22

Målgrupp

Teknik

Signaturer

7 onlineunderskrifter