E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering

E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering eftersom antalet underskrifter inte uppnått minimiantalet när slutdatumet passerade.

Handikapp-P vid Storsjöteatern?

Sammanfattning

Publiken på teatern alltmer gråsprängd i håret, fler har handikapptillstånd. Dvs upptaget oftare numera på befintliga platser. Går det fixa fler P-platser för rörelse-handikappade nära teatern, kanske bara tillåtna t.ex. klockan 18.30 -22.oo.
Då kanske platserna närmast teaterväggen kan tillåtas, på dagarna går det mycket folk där .

Beskrivning

Svårt hitta handikapp-P-plats vid teaterbesök kvällstid

Direktlänk till eFörslaget

https://ostersund.demokratiportalen.se/eforslag/1496

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Mats E Nilsson 2019-10-10
2 Rakel Stuguland 2019-10-15
3 Brygida Golebiowska 2019-10-19
Information

Status

Ej inlämnad

Förslagsställare

Mats E Nilsson

Startdatum

2019-10-10

Slutdatum

2020-01-10

Målgrupp

Teknik

Signaturer

3 onlineunderskrifter