E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering

E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering eftersom antalet underskrifter inte uppnått minimiantalet när slutdatumet passerade.

Frösöbron

Sammanfattning

Slyröjning och gallring runt Frösöbron

Beskrivning

Runt Frösöbron (speciellt på Frösösidan) är det mycket skog och sly som växt upp och det måste gallras ur. Idag så skuggar grenar och löv bla vägbanan så att den inte torkar upp av solljuset och det blir en farlig trafiksituation för bilisten.
Sedan trygghetsaspekten det är väldigt mörkt och skumt runt surfbukten mm men även på andra sidan mot stan.
Det är verkligen HÖG tid att gallra ur nu.
Bort med granarna och behåll en del lövträd speciellt björken.

Med vänlig hälsning Kjell-Arne

Direktlänk till eFörslaget

https://ostersund.demokratiportalen.se/eforslag/1483

Kommentar från handläggare(1)

Visa
Kundcenter Östersund, 2019-10-03 11:09:46

Skickat till förvaltning

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Kjell-Arne Blom 2019-10-03
2 Lars S. 2019-10-03
3 Helen Johannesson 2019-10-07 Hej, jag skriver under förslaget om att "slyröjning och gallring runt Frösöbron"

Helen Johannesson
4 Niklas Pettersson 2019-10-15
5 Rakel Stuguland 2019-10-15
6 Lars Persson 2019-10-17
7 Sten Armfjäll 2019-10-17 Bra förslag !
8 Gudrun Hansson 2019-10-25
9 Bengt Källstrand 2019-11-01
10 Mia Fredin 2019-11-02
11 Eva Sandkvist 2019-12-18
Information

Status

Ej inlämnad

Förslagsställare

Kjell-Arne Blom

Startdatum

2019-10-03

Slutdatum

2020-01-03

Målgrupp

Teknik

Signaturer

11 onlineunderskrifter