Säker övergång Pampasvägen och Tallbacksvägen/Infanterigatan

Sammanfattning

Som boende på Tallbacken har jag och mina grannar observerat flertalet incidenter som kunnat sluta i förödelse i korsningen Pampasvägen och Tallbacksvägen/Infanterigatan på det obevakade övergångsstället. Vi önskar nu att man ser över att göra det mer säkert att passera och det innan olyckan händer.

Beskrivning

Man bör genast utreda hur det går att göra passagen säker för de som passar på övergångsstället.

Bör i det fundera på i sann miljö och cykelanda undesöka om det går att se över detta som en cykelövergång också så att ett fartgupp kan vara en lösning.

Direktlänk till eFörslaget

https://ostersund.demokratiportalen.se/eforslag/1477

Skriv under e-förslaget

info Du måste vara inloggad för att skriva under ett eFörslag.
Registrera Logga in

Kommentar från handläggare(1)

Visa
Kundcenter Östersund, 2019-10-03 11:20:03

Skickat till förvaltning

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Tobias Classon 2019-10-03
2 L. Starlander 2019-10-03
3 Stefan Jonsson 2019-10-03 Bevittnade i veckan hur en yngre tjej nästan höll på att bli påkörd.
4 Marie Högberg 2019-10-04
5 Fredrik Aletind 2019-10-04 Olyckor HAR skett i korsningen. Bl.a annat (22aug-19) en rullskidåkare som fick åka ambulans.
BÅDA övergångsställena är farliga.
6 Lina Dahlborg 2019-10-05
7 Peter Karlsson 2019-10-09 Fartgupp, 40Km/h hela Pampasvägen, gångväg till gångtunneln, är några förslag.
8 Adam Karlsson 2019-10-09
9 Linda Andersson 2019-10-09 Har själv varit med om incidenter bl a där en bil touchade in i min cykel som jag ledde över övergångsstället.
10 Christin Ander 2019-10-16 Bygg trafikhinder/vägbula
11 Lars Persson 2019-10-17
Information

Status

Samlar underskrifter

Förslagsställare

Tobias Classon

Startdatum

2019-10-03

Slutdatum

2020-01-03

Målgrupp

Teknik

Signaturer

11 onlineunderskrifter