Säker övergång Pampasvägen och Tallbacksvägen/Infanterigatan

Sammanfattning

Som boende på Tallbacken har jag och mina grannar observerat flertalet incidenter som kunnat sluta i förödelse i korsningen Pampasvägen och Tallbacksvägen/Infanterigatan på det obevakade övergångsstället. Vi önskar nu att man ser över att göra det mer säkert att passera och det innan olyckan händer.

Beskrivning

Man bör genast utreda hur det går att göra passagen säker för de som passar på övergångsstället.

Bör i det fundera på i sann miljö och cykelanda undesöka om det går att se över detta som en cykelövergång också så att ett fartgupp kan vara en lösning.

Direktlänk till eFörslaget

https://ostersund.demokratiportalen.se/eforslag/1477

Skriv under e-förslaget

Detta e-förslag går inte att skriva under längre eftersom slutdatumet har passerat.
Prenumerera
E-post

Kommentar från handläggare(1)

Visa
Kundcenter Östersund, 2019-10-03 11:20:03

Skickat till förvaltning

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Tobias Classon 2019-10-03
2 Lars S. 2019-10-03
3 Stefan Jonsson 2019-10-03 Bevittnade i veckan hur en yngre tjej nästan höll på att bli påkörd.
4 Marie Högberg 2019-10-04
5 Fredrik Aletind 2019-10-04 Olyckor HAR skett i korsningen. Bl.a annat (22aug-19) en rullskidåkare som fick åka ambulans.
BÅDA övergångsställena är farliga.
6 Lina Dahlborg 2019-10-05
7 Peter Karlsson 2019-10-09 Fartgupp, 40Km/h hela Pampasvägen, gångväg till gångtunneln, är några förslag.
8 Adam Karlsson 2019-10-09
9 Linda Andersson 2019-10-09 Har själv varit med om incidenter bl a där en bil touchade in i min cykel som jag ledde över övergångsstället.
10 Christin Ander 2019-10-16 Bygg trafikhinder/vägbula
11 Lars Persson 2019-10-17 Blinkande ljus och bula
12 Elisabet Sjökvist 2019-10-18
13 Daniel Petersson 2019-10-18
14 Olof Pettersson 2019-10-18
15 Erika Dahlqvist 2019-10-18
16 Nils Wikström 2019-10-18
17 Sanna Peterson Hallberg 2019-10-18 Håller absolut med om förslaget. Många gånger varit livrädd för att gå över med barnen då bilarna som kommer uppifrån ofta kör väldigt fort och har dåligt koll på att det finns övergångsställe där.
18 Marine Enmark 2019-10-18 Anslut också gångvägen på tallbacksvägen med befintlig tunnel under pampasvägen ca 80 m upp i backen, så kan barn som ska till skola och/eller vänner använda den anslutningen.
19 Carin Brobacke 2019-10-18 Verkar vettigt! Allt för säkerheten. Bilarna kör ofta förfärligt fort utefter Pampasvägen. När man kommer gående eller cyklande från Tallbacksvägen söderut, så finns det inget annat alternativ att ta sig vidare, än att korsa Pampasvägen. Så det är verkligen på tiden, att något görs för att få till övergångsstället säkrare!!!
20 Carl Ohlsson 2019-10-18
21 Tobias Åkerberg 2019-10-18
22 Lili Holmberg 2019-10-18
23 Maria Brändfors 2019-10-18
24 David Park 2019-10-18
25 Karin Park 2019-10-18
26 Anders Ingebrand 2019-10-19
27 Henrik Harr 2019-10-19 Jättebra initiativ. Borde ha varit självklart från första början att ha farthinder här.
28 stina savehed 2019-10-19 Jag håller med om att övergångsstället inte är säker passage över pampasvägen
29 Maria Harr 2019-10-19
30 Jan Gudmundson 2019-10-19
31 Helen Ferm 2019-10-19
32 Sara Vestfält 2019-10-19
33 Anna Olofsson 2019-10-19
34 Brygida Golebiowska 2019-10-19
35 Julia Roxborne 2019-10-19
36 Roger Pålsson 2019-10-21
37 Kurt Persson 2019-10-21 Bra förslag speciellt med tanke på alla skolbarn som korsar gatan morgon och kväll.
38 Johan Dahlborg 2019-10-21
39 Anna Rahm 2019-10-22
40 Sten Jennervall 2019-10-23
41 Thomas Edvinsson 2019-10-24
42 Åse Wiström 2019-10-24
43 Gustaf Biasoletto 2019-10-28
44 Thure Waplan 2019-12-08
45 Janne Engholm 2019-12-09
46 Therese Norrbelius 2019-12-16
Information

Status

Inlämnad för vidare hantering

Förslagsställare

Tobias Classon

Startdatum

2019-10-03

Slutdatum

2020-01-03

Målgrupp

Teknik

Signaturer

46 onlineunderskrifter