E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering

E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering eftersom antalet underskrifter inte uppnått minimiantalet när slutdatumet passerade.

Rondell Rådhusgatan - Jägarvallsvägen/Arkivvägen - sänk till 40 km/h

Sammanfattning

Hastighetsgränsen genom rondellen Rådhusgatan - Jägarvallsvägen/Arkivvägen bör sänkas från dagens 60 km/h till 40km/h.

Beskrivning

Sikten genom rondellen i korsningen Rådhusgatan - Jägarvallsvägen/Arkivvägen är kraftigt begränsad pga. konsten och buskagen i rondellen. Samtidigt är det 60 km/h hastighetsbegränsning på bägge sidor om rondellen längs Rådshusgatan.

Kombinera detta med att det nu finns förskola (Jägarvallen) samt skola (Prolympia) ovanför Rådhusgatan samt Jamtli och hela strandstråket nedanför Rådhusgatan så skapar det en olämplig traftiksäkerhetsmiljö vid övergångsställena.

Jag har vid flertalet tillfällen gått på övergångsstället närmast centrum (på Rådhusgatan) och bilar har kommit igenom i högre fart då det både är 60 km/h hastighetsbegränsning samt skymd sikt.

FÖRSLAG:
Sänk hastighetsgränsen till 40 km/h samt öka sikten genom rondellen för att öka trafiksäkerheten.

Direktlänk till eFörslaget

https://ostersund.demokratiportalen.se/eforslag/1463

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Andreas Westberg 2019-10-30
2 Bengt Källstrand 2019-11-01
3 Peter Karlsson 2019-11-04
4 Sara Edfeldt 2019-12-09
5 Ann-Marie Axelsson 2019-12-09 Bra förslag, håller med går där varje dag och det är ofta farligt när bilarna kommer för fort.
6 Jenny Kroksgård 2019-12-09
7 David Korman 2019-12-09
8 Janne Engholm 2019-12-09
9 Madeleine Adervall 2019-12-09
10 Anna Falk 2019-12-09
11 Marita Öman 2019-12-15
12 Therese Norrbelius 2019-12-16
13 Carina Larsson 2019-12-16 Sänk hastighetsgränsen till 40 km/h samt öka sikten genom rondellen för att öka trafiksäkerheten.
14 Andrea Pålsson 2019-12-19
15 Marie Sherman 2020-01-06 En av de mindre välplanerade rondellerna i Östersund.

Mycket nära att bli överkörd av bil som kom från Rådhusgatan och körde mot Lugnvik. Bilföraren angav som anledning att han "inte visste att det fanns ett övergångsställe efter rondellen"...

Tack för viktigt Medborgarförslag som jag stödjer till fullo!
Som "pålaga" lägger jag till förslaget att ta bort kullen som döljer sikten (konsten kan stå kvar) - sänkt hastighet kan ju aldrig garanteras...
16 Camilla Hammarling 2020-01-26
Information

Status

Ej inlämnad

Förslagsställare

Andreas Westberg

Startdatum

2019-10-30

Slutdatum

2020-01-30

Målgrupp

Teknik

Signaturer

16 onlineunderskrifter