Rondell Rådhusgatan - Jägarvallsvägen/Arkivvägen - sänk till 40 km/h

Sammanfattning

Hastighetsgränsen genom rondellen Rådhusgatan - Jägarvallsvägen/Arkivvägen bör sänkas från dagens 60 km/h till 40km/h.

Beskrivning

Sikten genom rondellen i korsningen Rådhusgatan - Jägarvallsvägen/Arkivvägen är kraftigt begränsad pga. konsten och buskagen i rondellen. Samtidigt är det 60 km/h hastighetsbegränsning på bägge sidor om rondellen längs Rådshusgatan.

Kombinera detta med att det nu finns förskola (Jägarvallen) samt skola (Prolympia) ovanför Rådhusgatan samt Jamtli och hela strandstråket nedanför Rådhusgatan så skapar det en olämplig traftiksäkerhetsmiljö vid övergångsställena.

Jag har vid flertalet tillfällen gått på övergångsstället närmast centrum (på Rådhusgatan) och bilar har kommit igenom i högre fart då det både är 60 km/h hastighetsbegränsning samt skymd sikt.

FÖRSLAG:
Sänk hastighetsgränsen till 40 km/h samt öka sikten genom rondellen för att öka trafiksäkerheten.

Direktlänk till eFörslaget

https://ostersund.demokratiportalen.se/eforslag/1463

Skriv under e-förslaget

info Du måste vara inloggad för att skriva under ett eFörslag.
Registrera Logga in

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Andreas Westberg 2019-10-30
2 Bengt Källstrand 2019-11-01
3 Peter Karlsson 2019-11-04
Information

Status

Samlar underskrifter

Förslagsställare

Andreas Westberg

Startdatum

2019-10-30

Slutdatum

2020-01-30

Målgrupp

Teknik

Signaturer

3 onlineunderskrifter