Roligare lekparker - lärdomar från Uppsala kommun

Sammanfattning

Östersund kommun bör ta hem lärdomar från Uppsala kommun kring Uppsalas strukturerade arbete med lite större lekparker och nyttja det vid förnyelse / planering av kommande lekparker i kommunen. Av speciellt intresse är då de lekplatser som Uppsala kommun klassar från "Stor områdeslekplats" och "Utflyktslekplats"

Många av Uppsalas nyare lekplatser har då även blivit dragkrafter för besökande barnfamiljer vilket är positivt. Det bästa exemplet här är Pelle Svanslöslekparken (https://goo.gl/maps/3pVuCeXcVvSF6FTX6).

Beskrivning

Vi är nyinflyttade i Östersund (centralt, nära Stora kyrkan) sedan i somras med två barn (1 resp. 3 år) och trivs bra än så länge. Vad vi däremot saknar är den satsning som Uppsala kommun genomfört för deras lekparker där kommunen med lite mer engagemang har lyckats skapa lekplatser utöver det vanliga "sandlåda-och-gunga"-lekparken.

Vi upplever att väldigt många lekparker i Östersund är hyfsat standardiserade "sandlåda-och-gunga"-lekparker med någon liten extra klätterställning.

Det vi specifikt saknar är de större lekplatserna som Uppsala kommun beskriver som "Stor områdeslekplats" och "Utflyktslekplats", se Uppsala kommuns "Riktlinjer för lekmiljöer på allmän plats i Uppsala kommun" s. 18-19.

Exempel på dessa lekplatser (länkar finns bifogade) är:
- Pelle Svanslöslekparken - https://goo.gl/maps/3pVuCeXcVvSF6FTX6
- Gunsta backar - https://goo.gl/maps/jhXZGLze3yDZj2PB6
- Cirkuslekparken - https://goo.gl/maps/ntamKmD8JFHv94QC9
- Vasaparkens lekplats - https://goo.gl/maps/YmmaNPv25AG5d3er7

FÖRSLAG:
Östersund kommun bör ta hem lärdomar från Uppsala kommun kring Uppsalas strukturerade arbete med lite större lekparker och nyttja det vid förnyelse / nyplanering av kommande lekparker i kommunen.

Uppsala har även publicerat en riktlinje för hur de arbetar med allmänna lekmiljöer (bifogat länk)
- https://www.uppsala.se/organisation-och-styrning/organisation/namnder/gatu-och-samhallsmiljonamnden/moten/2019/22-augusti/12.-riktlinjer-for-lekmiljoer-pa-allman-plats-i-uppsala-kommun/

Vid behov kan jag förmedla kontaktuppgifter till en landsskapsingenjör / projektledare vid Enheten Planering och projektering på Uppsala kommun.

Direktlänk till eFörslaget

https://ostersund.demokratiportalen.se/eforslag/1460

Skriv under e-förslaget

info Du måste vara inloggad för att skriva under ett eFörslag.
Registrera Logga in

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Andreas Westberg 2019-09-20
2 Bella Mattsson 2019-09-27
3 David Kunze 2019-09-29
4 Mikaela Nolervik 2019-10-01
5 Linn Häggström 2019-10-01 Håller verkligen med ! Besökte Pelle Svanslös lekpark i somras. Den är så fin !
6 Simon Jarl 2019-10-01
7 Elin Nilsson 2019-10-02
Information

Status

Samlar underskrifter

Förslagsställare

Andreas Westberg

Startdatum

2019-09-20

Slutdatum

2019-12-20

Målgrupp

Teknik

Signaturer

7 onlineunderskrifter