E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering

E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering eftersom antalet underskrifter inte uppnått minimiantalet när slutdatumet passerade.

Roligare lekparker - lärdomar från Uppsala kommun

Sammanfattning

Östersund kommun bör ta hem lärdomar från Uppsala kommun kring Uppsalas strukturerade arbete med lite större lekparker och nyttja det vid förnyelse / planering av kommande lekparker i kommunen. Av speciellt intresse är då de lekplatser som Uppsala kommun klassar från "Stor områdeslekplats" och "Utflyktslekplats"

Många av Uppsalas nyare lekplatser har då även blivit dragkrafter för besökande barnfamiljer vilket är positivt. Det bästa exemplet här är Pelle Svanslöslekparken (https://goo.gl/maps/3pVuCeXcVvSF6FTX6).

Beskrivning

Vi är nyinflyttade i Östersund (centralt, nära Stora kyrkan) sedan i somras med två barn (1 resp. 3 år) och trivs bra än så länge. Vad vi däremot saknar är den satsning som Uppsala kommun genomfört för deras lekparker där kommunen med lite mer engagemang har lyckats skapa lekplatser utöver det vanliga "sandlåda-och-gunga"-lekparken.

Vi upplever att väldigt många lekparker i Östersund är hyfsat standardiserade "sandlåda-och-gunga"-lekparker med någon liten extra klätterställning.

Det vi specifikt saknar är de större lekplatserna som Uppsala kommun beskriver som "Stor områdeslekplats" och "Utflyktslekplats", se Uppsala kommuns "Riktlinjer för lekmiljöer på allmän plats i Uppsala kommun" s. 18-19.

Exempel på dessa lekplatser (länkar finns bifogade) är:
- Pelle Svanslöslekparken - https://goo.gl/maps/3pVuCeXcVvSF6FTX6
- Gunsta backar - https://goo.gl/maps/jhXZGLze3yDZj2PB6
- Cirkuslekparken - https://goo.gl/maps/ntamKmD8JFHv94QC9
- Vasaparkens lekplats - https://goo.gl/maps/YmmaNPv25AG5d3er7

FÖRSLAG:
Östersund kommun bör ta hem lärdomar från Uppsala kommun kring Uppsalas strukturerade arbete med lite större lekparker och nyttja det vid förnyelse / nyplanering av kommande lekparker i kommunen.

Uppsala har även publicerat en riktlinje för hur de arbetar med allmänna lekmiljöer (bifogat länk)
- https://www.uppsala.se/organisation-och-styrning/organisation/namnder/gatu-och-samhallsmiljonamnden/moten/2019/22-augusti/12.-riktlinjer-for-lekmiljoer-pa-allman-plats-i-uppsala-kommun/

Vid behov kan jag förmedla kontaktuppgifter till en landsskapsingenjör / projektledare vid Enheten Planering och projektering på Uppsala kommun.

Direktlänk till eFörslaget

https://ostersund.demokratiportalen.se/eforslag/1460

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Andreas Westberg 2019-09-20
2 Bella Mattsson 2019-09-27
3 David Kunze 2019-09-29
4 Mikaela Nolervik 2019-10-01
5 Linn Häggström 2019-10-01 Håller verkligen med ! Besökte Pelle Svanslös lekpark i somras. Den är så fin !
6 Simon Jarl 2019-10-01
7 Elin Nilsson 2019-10-02
8 Olov Lundin 2019-10-17
9 Erika Dahlqvist 2019-10-18
10 Lili Holmberg 2019-10-18
11 Sara Lundström 2019-10-28
12 Fanny Grönlund 2019-10-29 Utnyttja Badhusparken och gör en temapark för alla åldrar, kanske inspirerad av Storsjödjuret Birger? Inhängnat område så att vi föräldrar slipper vara oroliga för barn som smiter ner till vattnet. Platser att sitta på för fikapaus. Kanske att det går att hyra/låna utomhusspel sommartid? Finns så mycket möjligheter!
13 Alexandra Wallander 2019-10-29 Har länge saknat liknande! Gärna en lekpark med Östersundstema tex Birger eller fjälldjur! Också i Malmö och Göteborg finns lekparker att inspireras av, med markliggande studsmattor som inspirerar stora och små till rörelse, ett litet café som drivs av kommunen, eller möjlighet att låna käpphästar och trehjulingar mm.
14 Erik Wallander 2019-10-29
15 Elin Backenfall 2019-10-29 Ja!! För alla barns rätt till lek och utveckling, oavsett socioekonomisk status! I lekparken lär vi, samspelar vi, väntar på vår tur och stimuleras. Även möten mellan kulturer och familjer händer i lekparken. Mer sådant åt Östersund!
16 Mikael Grönlund 2019-10-29 Mycket bra!
17 Linnéa Edvinsson 2019-10-29
18 Mattias Suorra 2019-10-30
19 Mia Fredin 2019-11-02
20 Isabell Edfeldt 2019-11-08 Staden är i stort behov av att utvecklas även när det gäller lekplatser för våra mindre innevånare, detta bidrar både till en bättre levnadsstandrd för föräldrar och barn
21 Ulf Jonsson 2019-11-25 Mycket bra förslag!
Det finns gott om lekfulla exempel från små och stora städer både i Sverige och utomlands.
Man bör isf även ta höjd för en underhållsplan som sträcker sig något 10-tal år framåt så att inte parken förfaller..
I tillägg till det kan man satsa på "vandalsäkrad" standard-lekutrustning (underhållsfri).
22 Eva Sandkvist 2019-12-18 Gärna i Badhusparken.
23 Andrea Pålsson 2019-12-19
24 Camilla Hammarling 2019-12-19
Information

Status

Ej inlämnad

Förslagsställare

Andreas Westberg

Startdatum

2019-09-20

Slutdatum

2019-12-20

Målgrupp

Teknik

Signaturer

24 onlineunderskrifter