Travarvägen

Sammanfattning

För lugnare boendemiljö och säkerhet för gång-och cykeltrafik.

Beskrivning

Nu har det nya bostadsområdet på Odenvallen byggts, och fler bostäder är under uppbyggnad där.
Med tanke på att det naturligtvis blir betydligt mer trafik i och med det nya bostadsområdet, vore det skönt om Travarvägen stängs av för genomfartstrafik. Mitt förslag är att stänga Travarvägen på resp. sida av Repslagarstigen där cykelvägen går. Cykelvägen blir säkrare vid överfarten och miljön för oss boende i kvarteret blir betydligt lugnare och säkrare. Infart till Travarvägen från Brunflovägen för boende nedom cykelvägen och från Krondikesvägen för boende ovan densamma.

Direktlänk till eFörslaget

https://ostersund.demokratiportalen.se/eforslag/1436

Skriv under e-förslaget

Detta e-förslag går inte att skriva under längre eftersom slutdatumet har passerat.
Prenumerera
E-post

Kommentar från handläggare(1)

Visa
Kundcenter Östersund, 2019-09-04 09:58:45

Skickat till förvaltning

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Pernilla Darth 2019-10-23
2 David Kunze 2019-10-23 Instämmer helt. Trafiken på Travarvägen har under byggtiden intensifierats och det gynnar inte området om det i framtiden fortsätter.
3 Jesper Englund 2019-10-23
4 Charlott Kunze 2019-10-23
5 Peter Darth 2019-10-23 Håller med
6 Bo Berglin 2019-10-23
7 Lars S. 2019-10-23
8 Karl-Erik Eliasson 2019-10-23
9 Karin Helgesson 2019-10-24
10 Magmus8 Ihren 2019-10-24
11 Mikaela Romild 2019-10-25
12 Börje Hall 2019-10-25
13 CHRISTEL SVENSSON 2019-10-30
14 Karin Åström 2019-11-09
15 Anna Carina 2019-12-11 Väldigt bra förslag. Uppväxt där och har mamma i hus på Travarvägen och stoppar gärna flödestrafiken där
16 Lasse Svensson 2019-12-25 Håller med att en begränsning av genomfart bör göras.
17 Filip Benerfalk 2020-01-12 Instämmer helt! Trafiken och hastigheten är galen här på gatan! (Travarvägen)
Man vågar knappt ha barnen ute...
18 Annelie Ericsson 2020-01-13
19 Ingrid Löjdahl 2020-01-13
20 Tobias Berglin 2020-01-13
21 Marianne Berglin 2020-01-13
22 sanna darth 2020-01-14 Jag tycker att det låter som en utmärkt idé.
23 Marie Simonsson 2020-01-14
24 Ulla Lindh 2020-01-14
25 Josefine Benerfalk 2020-01-19
26 Maritha Blomqvist 2020-01-20
Information

Status

Inlämnad för vidare hantering

Förslagsställare

Pernilla Darth

Startdatum

2019-10-23

Slutdatum

2020-01-23

Målgrupp

Miljö och samhälle

Signaturer

26 onlineunderskrifter