E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering

E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering eftersom antalet underskrifter inte uppnått minimiantalet när slutdatumet passerade.

Trafikkaoset vid Strandgatan

Sammanfattning

Cykel- och övergångsstället vid strandgatan som ansluter till Samuel Permans gatan och Badhusparken var absolut en väldigt fin idé och ett bra initiativ av kommunen för att underlätta transporten för cyklister och fotgångare i Östersund och främja miljövänligare alternativ. Men när man varje morgon befinner sig i dessa långa bilköerna som bilas på grund den oupphörliga ström av gångare och cyklister. Kan man fundera om man skjuter sig själv i foten med detta initiativ.

Beskrivning

Cykel- och övergångsstället vid Strandgatan som ansluter till Samuel Permans gatan och Badhusparken var absolut en väldigt fin idé och ett bra initiativ av kommunen för att underlätta transporten för cyklister och fotgångare i Östersund och främja miljövänligare alternativ. Men när man varje morgon befinner sig i dessa långa bilköerna som bilas på grund den oupphörliga ström av gångare och cyklister. Kan man fundera om man skjuter sig själv i foten med detta initiativ.

Att hundratals bilar står stilla på tomgång fem dagar av sju i veckan blir väldigt kontraproduktivt om man ser till miljöaspekt. Alla extra avgaser som dessa bilar producerar av att stå stilla tar ju bort den goda påverkan cyklisterna och fotgångare har på miljön. Det allmänna flytet i trafiken försämras också. Det blir otroligt många onödiga minuter folk måste spendera i köer, istället för att man skulle kunna lägga det på något annat.

Lösningar på detta vore att bygga en bro över vägen eller en tunnel under. Detta skulle vara positivt för alla parter. Bilarna behöver inte sitta i kö och släppa ut massa onödiga avgaser, cyklister och fotgångare behöver inte vara orolig att en bil ska missa dem och riskera en krock, tyvärr har det redan skett en del incidenter just vid detta övergångsställe.

Östersunds kommun växer och behovet kommer inte försvinna utan snarare bli mer markant ju längre man låter detta fortgå. Ta tag i det innan det blir ett större problem än vad det redan är.

Direktlänk till eFörslaget

https://ostersund.demokratiportalen.se/eforslag/1433

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Andre timan 2019-09-03
2 Pernilla Darth 2019-09-04
3 Ingrid Byberg 2019-09-05
4 Sofie Säterhall 2019-09-12
5 Maria Eriksson 2019-09-13
6 Anna Pettersson 2019-09-19
7 Johan Fridlund 2019-09-19
8 Niklas Pettersson 2019-09-20
9 Mona Grahn 2019-09-20
10 Bengt Källstrand 2019-10-01
11 Stefan Jonsson 2019-10-01
12 Börje Norhager 2019-10-10
13 Niclas Haagensen 2019-10-22 Rena eländet inte bra för miljön
14 Lars S. 2019-11-01
15 Johnny Olsson 2019-11-03
16 Jessica Lundquist 2019-11-05
17 Karin Åström 2019-11-09
18 Karin Eriksson 2019-11-12
Information

Status

Ej inlämnad

Förslagsställare

Andre timan

Startdatum

2019-09-03

Slutdatum

2019-12-03

Målgrupp

Miljö och samhälle

Signaturer

18 onlineunderskrifter