Gång och cykelväg till trafikplats Rannåsen.

Sammanfattning

Skapa förutsättningar för boende i Rannåsen att på ett säkert och miljöriktigt sätt kunna ta sig till arbete och skola via cykel eller gång.

Beskrivning

I Grön trafiks cykelkarta så finns en planerad cykelväg till trafikplats Rannåsen med kategori 5. (id s11)

Vi är många i Rannåsen som önskar cykla/gå till våra arbeten och skola i Östersund.
Som det ser ut nu så vågar vi inte pga den höga hastighet och avsaknad vägren på Litsvägen.
Jag har själv provat och blir lika rädd varje gång.
I Rannåsen finns också klubbhus för Östersunds orienteringsklubb och scoutverksamhet där föräldrar måste skjutsa i dagsläget av samma anledning.

Mitt förslag är att denna planerade cykel och gångväg får en högre prioritering och kommer igång snarast möjligt.

Direktlänk till eFörslaget

https://ostersund.demokratiportalen.se/eforslag/1403

Skriv under e-förslaget

Detta e-förslag går inte att skriva under längre eftersom slutdatumet har passerat.
Prenumerera
E-post

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Roger Adolfsson 2019-08-19
2 Lars S. 2019-08-20
3 Joakim Björklund 2019-08-21
4 Linnea Kilheim 2019-08-21
5 Kjell Ahnfelt 2019-08-21 Väsentlig åtgärd för att eliminera att en trafikolycka händer längs den trafikfarliga delen av E45 mellan Lövlunda och trafikplats Rannåsen.
6 Anette Guardado 2019-08-21
7 Bengt Raneryd 2019-08-22
8 John-erik Henriksson 2019-08-22
9 Inger Barrefjord 2019-08-22
10 Helena Fries 2019-08-22
11 David Sundén 2019-08-23
12 Kjell Nilsson 2019-08-23
13 Hans Nilsson 2019-08-23
14 Kenth Wretholm 2019-08-23
15 Anita Nordström 2019-08-24
16 Catarina Gustavsson 2019-08-24
17 Sandra Nyström 2019-08-24
18 Naranja Gudfastsson 2019-08-25
19 Gun-Britt Eriksson 2019-08-26
20 Hans Conny Mikael Eriksson 2019-08-26
21 Allis Eriksson 2019-08-26
22 Bo Petersén 2019-08-26 Bosse Petersén
23 Jens Olsén 2019-08-26
24 Pia Haglund 2019-08-27
25 Hanna Sunnerheim 2019-08-27 Östersunds Orienteringsklubb har ca 450 aktiva medlemmar, varav 180 ungdomar. En trafiksäker cykelväg skulle göra verksamheten tillgänglig för fler (även för dem som saknar möjlighet till skjuts av olika anledningar), samt vara positiv ur både miljö- och folkhälsoperspektiv. Det senare i dubbel bemärkelse: cykling ist f bil, samt fler som aktiverar sig i orienteringssporten.
26 Olof Molin 2019-08-28
27 Felicia Sydqvist 2019-08-28
28 Leif Haglund 2019-09-09 Är positiv till förslaget. /Leif Haglund
29 Johan Fridlund 2019-09-19
30 Camilla Hamberg 2019-09-23
31 Birgitta Hanson 2019-09-23
32 Sandra Johansson 2019-09-23
33 Johan Brännström 2019-10-03
34 Rakel Stuguland 2019-10-15
Information

Status

Inlämnad för vidare hantering

Förslagsställare

Roger Adolfsson

Startdatum

2019-08-19

Slutdatum

2019-11-19

Målgrupp

Teknik

Signaturer

34 onlineunderskrifter