E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering

E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering eftersom antalet underskrifter inte uppnått minimiantalet när slutdatumet passerade.

Säker vägövergång vid tunnel på körfältet.

Sammanfattning

Vägtunnel eller övergångsställe vid tunnel och över Körfältsvägen.

Beskrivning

För att på ett säkert sätt ta sig över den alltmer trafikerade Körfältsvägen direkt från tunneln och till gångväg ner till parken.
Gång och cykeltrafiken kommer säkert att öka när Engelska skolan ska starta samt att barn som går på Frigga skolan och bor på körfältet.

Direktlänk till eFörslaget

https://ostersund.demokratiportalen.se/eforslag/1397

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Patrik Gustafsson 2019-08-12
2 Henrik Gustafsson 2019-08-12
3 Jenny Berg 2019-08-12
4 John-erik Henriksson 2019-08-23
5 Carina Strand 2019-08-29 Befintliga övergångsställen vid korsningen rondellen OK-macken/Körfältsvägen/Stuguvägen känns inte trygga.
Bilister känner inte till/ignorerar högerregeln, hastigheten är hög, blir ofta en korsning med stor förvirring.
Mitt i detta är det tre övergångsställen som får lägsta prioritet i uppmärksamhet hos bilföraren.
När barnet väl har kommit över har det inte kommit undan trafiken utan kommer antingen över till bensinstationen eller parkeringsplatserna framför hotellet.
För en säkrare övergång till och från bostadsområdet Körfältet borde det finnas ett övergångsställe/vägtunnel längre bort från korsningen och i anknytning till befintlig cykel och gångväg som kommer upp från gångtunneln.
6 andreas Zakrisson 2019-09-10
7 Eva Zakrisson 2019-09-10
8 Ronny Zakrisson 2019-09-10
9 Johan Fridlund 2019-09-19
10 Elsy Lindman 2019-09-28
11 Carl-Göran Westlin 2019-10-10
12 Olov Lundin 2019-10-17
Information

Status

Ej inlämnad

Förslagsställare

Patrik Gustafsson

Startdatum

2019-08-12

Slutdatum

2019-11-12

Målgrupp

Teknik

Signaturer

12 onlineunderskrifter