E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering

E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering eftersom antalet underskrifter inte uppnått minimiantalet när slutdatumet passerade.

Utlys Klimatnödläge i VÅR kommun

Sammanfattning

För att möta klimathotet måste samhället mobilisera alla tänkbara resurser. Det behövs genomgripande krisåtgärder i samma omfattning som under krig.
I klimatavtalet i Paris 2015 beslutade världens nationer att den globala uppvärmningen, som nu ligger runt 1 grad, bör begränsas till 1,5 grader. Baserat på de åtgärder som regeringarna hittills utlovat, närmar sig istället klimatet kollaps med minst 3 graders ökning mot slutet av seklet.
Politiker på alla nivåer kan och måste nu agera. Vi som skriver under anser att VÅR kommuns politiker nu behöver:

Beskrivning

1. Erkänna att vi alla befinner oss i ett klimatnödläge.
2. Erkänna att nödläget kräver massmobilisering och akuta genomgripande åtgärder på lokal, regional, nationell och internationell nivå.
3. Erkänna att nödläget varar tills världens nationer säkerställt att målet att den globala uppvärmningen inte passerar ödesdigra 1,5 grader uppnås.
4. Ge kommunen i uppdrag att skyndsamt ta fram en klimatnödlägesplan och prioritera planen i kommunens strategiska arbete.
5. Fastställa att kommunen i klimatnödlägesplanen prioriterar att påverka andra kommuner och högre politiska nivåer till att utlysa ett klimatnödläge.
6. Fastställa att kommunen i klimatnödlägesplanen prioriterar att samarbeta med andra kommuner internationellt och nationellt för att bygga upp kompetens och ta kompensatoriskt ansvar för en snabb omställning tills högre politiker tar sitt fulla ansvar.
7. Fastställa att kommunen i klimatnödlägesplanen tar på sig att informera alla invånare om klimatnödläget och samverka med lokala aktörer för en skyndsam omställning.
8. Detta är ett skarpt och mkt viktigt komplement till en koldioxidbudget för VÅR kommun.
Om inte världens nationer tar större krafttag för att lösa klimatkrisen inom det närmsta årtiondet är risken stor att avgörande brytpunkter, så kallade tipping points, där utvecklingen blir utom människans kontroll, nås. En massdöd av arter, miljontals människor på flykt och en hotad matproduktion är några av följderna av ett varmare klimat.
Vår frustration över att politikerna inte tar sitt ansvar delar vi med människor i andra länder. Under våren har miljontals skolungdomar och klimatengagerade människor världen över demonstrerat och strejkat för att få en kraftfull klimatpolitik på alla nivåer i samhället.
Kommunerna kan gå före och lokala myndigheter kan spela en avgörande roll när det gäller att nå en global krislösning för klimatet. 404 lokala myndigheter i världen har redan utlyst klimatnödläge.
I december uppmanade många organisationer människor i Sverige att ställa samma krav på sina lokala politiker. Klimatkrisen utgör mänsklighetens hittills största utmaning. Det krävs stora uppoffringar för att mobilisera samhället, men förändringarna kan också göra människors liv bättre. Klimatkrisen innebär en möjlighet att skapa en värld baserad på hållbarare värderingar än de som hotar att förstöra planeten.

Direktlänk till eFörslaget

https://ostersund.demokratiportalen.se/eforslag/1394

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Sara Eriksson 2019-08-07
2 Elin Höök 2019-08-07
3 Vincent Öhrbom 2019-08-07
4 Jonas Jonsson 2019-08-07
5 Frida Kraft 2019-08-07 VIKTIGT!
6 Susanna Eriksson 2019-08-08
7 Lennart Eriksson 2019-08-08
8 Linda Westin 2019-08-10
9 Eva Sandkvist 2019-08-12
10 Lena Rastén 2019-08-15
11 Tony Johansen 2019-08-23
12 Magnus Ericson 2019-08-24
13 David Sundén 2019-08-28
14 Sofie Säterhall 2019-09-12
15 Elina Larsson 2019-09-14
16 Sara Lundström 2019-09-14
17 Ingela Andersson 2019-09-15
18 Göran Larsson 2019-09-16 Vi har väntat för länge. Krisen står för dörren, men många blundar.
19 Linn Häggström 2019-10-01
Information

Status

Ej inlämnad

Förslagsställare

Sara Eriksson

Startdatum

2019-08-07

Slutdatum

2019-11-07

Målgrupp

Kommunledning

Signaturer

19 onlineunderskrifter