E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering

E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering eftersom antalet underskrifter inte uppnått minimiantalet när slutdatumet passerade.

Öppna bilvägen genom gamla ATS

Sammanfattning

Eftersom det byggts nya bostadsfastigheter och hus uppe på remonthagen så har andelen biltrafik ökat markant från det området.

Förslaget är att man återigen öppnar bilvägen som går igenom gamla ATS området. (idag är det en bussgata med bilhinder)
För att på så vis förbättra trafikläget för den delen utav stan.

Fördelarna är många. Det kommer att sänka utstläpp från biltrafik, (kortar ner transportsträckor, minskar köbildningar) och allmänt skapar bättre trafikflöden genom hela området.

Beskrivning

Eftersom det byggts nya bostadsfastigheter och hus uppe på remonthagen så har andelen biltrafik som passerar ner mot stan ökat från det området.

Istället för att förvärra trafiksituationen och minska på
transportsträckor/transporttid inne i stan, så skulle det vara fördelaktigt om man återigen öppnar bilvägen som går igenom gamla ATS området.
(idag är det en bussgata med bilhinder)

De som bor i området i Remonthagen måste köra till rondellen vid körfältet och sedan köra den redan fullbelagda Stuguvägen runt polishuset ner till stan. Detta ökar på körsträckan, skapar högre utstläpp från bilar, köbildning blir värre, tidsförlust mm.

Bifogad bild visar vilken väg jag skriver om.

Eftersom vägen idag används som bussgata, så finns det inget som säger att bilar inte bör kunna nyttja denna väg på samma sätt.
Utryckningsfordon osv kommer inte att påverkas av att trafik flödar genom den delen utav området då deras utryckningsvägar är på helt andra sidan om området.

Direktlänk till eFörslaget

https://ostersund.demokratiportalen.se/eforslag/1388

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Jens Söderman 2019-08-06
2 Marita Bardosson Svedberg 2019-08-06
3 Örjan Ring 2019-08-06
4 Lena Danielsson 2019-08-06
5 Hans Söderman 2019-08-06 Ett alldeles utmärkt förslag.
6 Rolf Svärd 2019-08-07 Om vägen öppnas för biltrafik så bör den breddas. Ett alternativ är att öppna från Erikslund och upp till Remonthagen/Sadelstigen.
7 Lena Beckung 2019-08-07
8 Hans Strindberg 2019-08-07
9 Mikael Bengtsson 2019-08-08
10 Ingela Håkansson 2019-08-09
11 Linda Westin 2019-08-10
12 Lars Nilsson 2019-08-12
13 Jonas Berglund 2019-08-18 I dagsläget används även gång och cykelväg av bilar för att ta sig runt busshinder.
14 Naranja Gudfastsson 2019-08-25
15 Bengt Källstrand 2019-09-01
16 Johan Fridlund 2019-09-19
Information

Status

Ej inlämnad

Förslagsställare

Jens Söderman

Startdatum

2019-08-06

Slutdatum

2019-11-06

Målgrupp

Teknik

Signaturer

16 onlineunderskrifter