E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering

E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering eftersom antalet underskrifter inte uppnått minimiantalet när slutdatumet passerade.

Cykeltvätt i badhusparken

Sammanfattning

Cykeltvätt (motsvarande den som finns på ÖSK) någonstans kring badhusparken, utegymmet eller surfbukten.

Beskrivning

Jag saknar en cykeltvätt (motsvarande den som finns på ÖSK) någonstans kring badhusparken, utegymmet eller surfbukten. Många cyklar på frösön och det vore jättefint med en cykeltvätt där man kan spola av cykeln från lera innan dess att man cyklar vidare. Jag tror att området kring badhusparken/utegymmet/surfbukten vore bra, både för folk som bor på Frösön och för folk som bor i stan.

Direktlänk till eFörslaget

https://ostersund.demokratiportalen.se/eforslag/1321

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Helena Kamp 2019-06-26
2 Helen Persson 2019-06-28
3 Madelene Linder 2019-07-08 Bra förslag!
4 Hampus Persson 2019-08-19 Bra förslag! Utöver bekvämligheten för cyklisterna kanske det kan motiveras ytterligare av miljöaspekten där avspolningen av diverse oljor då skulle tas om hand i bättre avloppsreningssystem än om de spolas av i hemmen på uppfarter, gräsmattor och dylikt.
5 Joakim Johansson 2019-08-19
6 Erik Winberg 2019-08-22
7 Per-Ola Widegren 2019-08-30
Information

Status

Ej inlämnad

Förslagsställare

Helena Kamp

Startdatum

2019-06-26

Slutdatum

2019-09-26

Målgrupp

Teknik

Signaturer

7 onlineunderskrifter