E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering

E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering eftersom antalet underskrifter inte uppnått minimiantalet när slutdatumet passerade.

Rullskidbanan Ösk

Sammanfattning

Av säkerhetsskäl bör tillgången för den asfalterade rullskidbanan tydliggöras.

Beskrivning

Den asfalterade delen på Ösk-området bör vara förbehållna rullskidåkare. Ska du korsa rullskidbanan som löpare har du väjningsplikt och gående hänvisas till de grusbeklädda delarna av området. Tydlig information och möjligen böter om man inte sköter sig. Cyklar ska förbjudas längs med rullskidbanan.
Barn och nybörjare bör kunna åka rullskidor på banan utan att utsättas för fara eftersom dessa förmodligen ännu inte har förmågan att stanna snabbt nog för cyklar, barnvagnar m.fl som kommer i fel åkriktning. Vana rullskidåkare tränar med hög fart och bör kunna lita på att endast rullskidåkare befinner sig i banan.

Direktlänk till eFörslaget

https://ostersund.demokratiportalen.se/eforslag/1312

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Lisa Gjersvold 2019-06-28
2 Anneli Jeppsson 2019-06-28
3 Carina Modén Aronsson 2019-06-28 Bra förslag då det idag är farligare att åka på rullskidbanan än ute i trafiken eftersom man vet vad man kan möta där .
Känns oxå konstigt att rullskidåkare ska betala för att vistas på banan medan andra kan vara där gratis !
Gör en fin träningsyta på stadion för nybörjare på rullskidor/inlines .
4 Viktor Erlingsson 2019-06-29
5 anneli frid 2019-07-02
6 Karin Åström 2019-07-08
7 Anna Nygård 2019-07-10
8 Kristin Karlsson 2019-07-30
9 Linda Westin 2019-08-10
10 robert bäck 2019-08-16
11 Johan Fridlund 2019-09-19
Information

Status

Ej inlämnad

Förslagsställare

Lisa Gjersvold

Startdatum

2019-06-28

Slutdatum

2019-09-28

Målgrupp

Kultur och fritid

Signaturer

11 onlineunderskrifter