E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering

E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering eftersom antalet underskrifter inte uppnått minimiantalet när slutdatumet passerade.

Stoppa byggande av lekparker med gjutna gummiytor (gummiskydd/plastbaserat skydd)

Sammanfattning

Studier visar att lekplatser med gjutna gummiytor läcker ut mikroplaster. Därför bör kommunen stoppa nybyggandet av lekparker med gjutna gummiytor eller liknande plastmaterial, samt göra en miljökonsekvensanalys av de befintliga lekparkerna i detta material och vidtar åtgärder för att förhindra spridningen av mikroplaster. Plast försvinner inte och bryts inte ned, det finfördelas och ansamlas i organismer. Därför måste vi se till att det inte läcker ut i miljön.

Beskrivning

En studie (se bifogat material) av lekplaster i Lomma visar att de läckte mikroplaster till den omgivande miljön och vattendragen. Där dagvattnet från en skolgård släpps ut i Höje å hittades mikroplaster i sedimentet. Studien har bara tittat på plaster som kan uppfattas med ögat. En annan studie som Naturvårdsverket gjort visar att mätningar i dagvattenbrunnar som ligger nära anläggningar med gjutet gummi visar på höga halter av mikroplaster. Vid lekplatser hittades upp till nära 24000 gummigranulat per kg sediment torrvikt(motsvarande 71 g/kg). (Läs gärna studien som bifogas). Studien visar dessutom är livslängden för lekparker i gjutet gummi inte är speciellt lång, uppskattningsvis mellan 5-25 år. Vad som sedan händer med uttjänt material är ofta oklart. Det är också sällan som kommunerna har någon uppsamling eller förebyggande arbete för att förhindra att mikroplaster läcker ut från dessa anläggningar.

Plast bryts inte ned (alltså försvinner inte), utan bara finfördelas och ansamlas. Vi vet idag inte vilken påverkan det har på människor, men undersökningar av djur har visat att det bl.a. kan ge hormonstörningar, problem med metabolismen och fortplantningen. Dessutom kan plast binda andra giftiga ämnen till sig. När mikroplaster väl hamnat i miljön är det mycket svårt om inte omöjligt att få bort dem, eftersom de ansamlas i organismer. Därför måste vi förhindra att de läcker ut.

Det känns väldigt oroväckande att kommunen anlagt lekparker i gjutet gummi så nära Storsjön. Östersunds kommun och invånare vill gärna visa upp sin vackra natur och sitt rena vatten. Men risken är att vi förstör vår vattenkvalitet och natur för all framtid.

Mitt förslag är
1. att kommunen stoppar nybyggandet av lekplatser i gjutet gummi eller liknande plastmaterial
2. gör miljökonsekvensanalyser av de befintliga lekparkerna med gjutet gummi.
3. miljösäkrar de lekparker som redan byggts och förhindra att plasten läcker ut

Direktlänk till eFörslaget

https://ostersund.demokratiportalen.se/eforslag/1298

Kommentar från handläggare(1)

Visa
Kundcenter Östersund, 2019-06-14 10:36:33

skickat till förvaltning för godkännande

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Sandra Olofsson 2019-06-19
2 Jonas Jonsson 2019-06-19
3 Camilla Hammarling 2019-06-20
4 Moa Hägglund 2019-07-14
5 Kettil Rejving 2019-07-16
6 Petra Svensson 2019-08-06
7 tomas åhman 2019-08-06
8 Alexandra Sidevärn 2019-08-12
9 Mikael Sandman 2019-08-13
10 Lena Rastén 2019-08-15
11 Tony Johansen 2019-08-23
12 Marianne Giden 2019-08-28
13 David Sundén 2019-08-28
Information

Status

Ej inlämnad

Förslagsställare

Sandra Olofsson

Startdatum

2019-06-19

Slutdatum

2019-09-19

Målgrupp

Teknik

Signaturer

13 onlineunderskrifter