Stoppa byggandet av fler konstgräsplaner och miljösäkra de som finns.

Sammanfattning

Konstgräsplanerna måste miljöanpassas och miljösäkras så att det inte läcker ut skadliga mikroplaster i naturen. Därför bör kommunen se över konstgräsplanerna och stoppa byggandet av nya. För varje plan bör också en miljö- och konsekvens utredning göras. T.ex. på Sportfältet i Odensala så finns inget skydd mot att plasten ska läcka ut i omgivningen runt planen och miljön. Plaster försvinner inte, de bryts inte ned, utan finfördelas och ansamlas i miljön. När väl mikroplaster hamnat i miljön, t.ex. i vattendrag, är det svårt (om inte omöjligt) att få bort dem. Därför måste vi förhindra att de läcker ut.

Beskrivning

Konstgräsplaner står för ett av de största utsläppen av mikroplaster i Sverige, enligt undersökningar, bl.a. den som naturvårdsverket gjort (bifogar nedan). Det är granulatet (fyllnadsmaterialet på planerna) som är den stora källan till utsläppen. Det är inte bara det faktum att granulat i sig kan innehålla farliga och skadliga ämnen (60-70% av planerna i Sverige använder SBR som kommer från återvunna bil- och maskidäck) , utan också att plast inte bryts ned (alltså inte försvinner), utan bara finfördelas och ansamlas. Vi vet idag inte vilken påverkan det har på människor, men undersökningar av djur har visat att det bl.a. kan ge hormonstörningar, problem med metabolismen och fortplantningen. Dessutom kan plast binda andra giftiga ämnen till sig. Årligen beräknar man med att varje konstgräsplan läcker ut mellan 1-3 ton mikroplaster. När mikroplaster väl hamnat i miljön är det omöjligt att få bort dem, eftersom de ansamlas i organismer. Därför måste vi förhindra att de läcker ut.

Enligt miljöbalken så utgör konstgräsplaner från vilka spridning av granulat sker till miljön en miljöfarlig verksamhet med stöd av 9 kap. 1 § miljöbalken, punkt ett eller två. Kommunen måste följa upp och ha en plan för arbetet med att förhindra att granulatet och farliga ämnen hamnar i naturen. Vid tillsynen av en konstgräsplan finns det möjlighet för tillsynsmyndigheten att, enligt 26 kapitel 19 § miljöbalken, ställa krav på att verksamhetsutövaren tar fram, redovisar och uppdaterar en åtgärdsplan. Därför bör kommunen ta fram en miljökonsekvensbeskrivning av konstgräsplanerna och för det förebyggande arbetet.

Ett exempel är konstgräsplanen på Sportfältet i Odensala. Den har inte tillräckligt skydd för att förhindra att granulatet sprider sig ut i omgivande natur. Den ligger i princip helt oskyddad och det finns inget mer än en sop för att borsta av skor som förhindrar att de som är på planen för med sig granulat därifrån. Antingen behöver kommunen vidta åtgärder, byta fyllnadsmaterial eller ta bort planen.

Vi har inte tillräcklig kunskap kring vilken påverkan mikroplaster kommer att ha på oss, men vi vet att de kommer att påverka. För att skydda miljön måste vi förhindra att de läcker ut.

Mitt förslag är
1. att stoppa all nybyggnad- och utbyggnad av konstgräsplaner i Östersunds kommun och vidta åtgärder runt de planer som finns, för att granulatet inte läcker ut i miljön och naturen.

2. eller byta fyllnadsmaterial till ett organiskt fyllnadsmaterial som är nedbrytningsbart, t.ex. kork, bark och kokos.

Länk

Direktlänk till eFörslaget

https://ostersund.demokratiportalen.se/eforslag/1295

Skriv under e-förslaget

info Du måste vara inloggad för att skriva under ett eFörslag.
Registrera Logga in

Kommentar från handläggare(1)

Visa
Kundcenter Östersund, 2019-06-14 10:36:09

skickat till förvaltning för godkännande

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Sandra Olofsson 2020-03-16
2 Göran Norling 2020-04-19
3 Kettil Rejving 2020-04-21
4 Liv Lind 2020-04-26
5 Lena Pellving 2020-05-18
Information

Status

Samlar underskrifter

Förslagsställare

Sandra Olofsson

Startdatum

2020-03-16

Slutdatum

2020-06-16

Målgrupp

Kultur och fritid

Signaturer

5 onlineunderskrifter