Östersunds kommun fritt från 5G

Sammanfattning

Just nu pågår utbyggnad av 5G-nätet i Sverige. 5G kommer innebära en markant ökning av strålning samt att den nya tekniken kommer att kräva mycket energi. Vi önskar därför att Östersunds kommun ska vara fritt från 5G och fortsätta vara en miljövänlig kommun som sätter FN:s globala mål för hållbar utveckling högt och värnar kommunens medborgare och den biologiska mångfalden.

Beskrivning

Betydande forskning visar på negativa biologiska effekter av 5G-mikrovågs- och millimetervågsstrålning och teknik så som vävnadsskador och påverkan på alla kroppsliga funktioner inklusive det centrala och autonoma nervsystemet på människor, djur, fåglar och insekter. Forskare, läkare, vetenskapsmän och miljöorganisationer uppmanar till stopp av utbyggnaden av 5G.

Vid en utbyggnad av 5G kommer vi inte att kunna välja om vi vill bli exponerade eller inte av strålningen utan i praktiken blir vi tvångsexponerade vilket inte rimmar väl i ett demokratiskt samhälle.

Vi vill uppmärksamma att en verksamhet som kan befaras försämra det allmänna hälsotillståndet inte får tillåtas enligt stoppregeln i 2 kap. 10 § MB.

Vi menar att ett storskaligt införande av en sådan teknik inte ska genomföras. Försiktighetsprincipen måste gälla innan det finns bevis för att tekniken är säker. Vi önskar därför att Östersunds kommun ska vara fritt från 5G och fortsätta vara en miljövänlig kommun som sätter FN:s globala mål för hållbar utveckling högt och värnar kommunens medborgare och den biologiska mångfalden.

Länk

Direktlänk till eFörslaget

https://ostersund.demokratiportalen.se/eforslag/1286

Skriv under e-förslaget

Detta e-förslag går inte att skriva under längre eftersom slutdatumet har passerat.
Prenumerera
E-post

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Anna Strandin 2019-06-11
2 Anna Stugvard 2019-06-11 Ja till livet! Detta är den mest angelägna frågan när det gäller fortsatt liv på jorden - vår framtid, vår hälsa, miljön inklusive allt biologiskt liv.
Det måste till en helt annan kritisk syn på teknik och utveckling, All teknik är absolut inte av godo. Skadeverkningarna på vår psykiska och fysiska hälsa av den trådlösa teknikens mikrovågor är kända sedan 50-talet, men helt mörklagda av dagens makthavare.
Läkare, experters appell för att skjuta upp 5G på grund av hälsorisker:
https://www.ntd.com/doctors-call-for-delaying-deployment-of-5g-due-to-health-risks_339335.html?fbclid=IwAR2TA-M3nlPklnhVn1izcnuLjCqguQmSsLZhkztX4GvZoKFUVv5_QG2
3 Doris Persson 2019-06-11
4 Monica Werknäs 2019-06-11
5 Diana Lindberg 2019-06-11
6 Kerstin Eriksson 2019-06-11
7 Martina Bodin 2019-06-11
8 Kerstin Lundgren 2019-06-11
9 Maja Persson 2019-06-11
10 Dolly Hedlund 2019-06-11
11 Marie Hallström 2019-06-11
12 Tove Thofelt 2019-06-12
13 Annalena Bengtsson 2019-06-12
14 Louice Jonsson 2019-06-12 Louise Jonsson
15 Jonna Andersson 2019-06-12
16 Astrid Åsgårdh 2019-06-12
17 Ylva Brygg 2019-06-12 Ylva Brygg
18 Lena Lilja 2019-06-12
19 Sofia Säwström 2019-06-12
20 Lisa Eriksson 2019-06-12 Jag stödjer detta förslag. Strålning bör begränsas.
21 Anne Hauser 2019-06-12 Och helst ska detta gälla för hela Jämtland och Sverige. Varför inte världen?
22 Andrea Bodin 2019-06-12 Jag vet inte ens om det finns betydande vinster med 5G enligt dem som vill installera det och tjäna pengar på det.
Men det jag vet är att inga påstådda vinster väger upp mot den oerhörda risk det innebär. Känslan är redan(!) att vara i en ofrånkomlig microvågsugn vart jag än är.
Försiktighetsprincipen måste råda.
23 Ann Helmersson 2019-06-12
24 Åsa Häggström 2019-06-12 Det finns forskning som visar att 5 G är mycket farligt för levande varelser och jag önskar att dessa resultat beaktas.
Med vänlig hälsning Åsa Häggström
25 Margareta Broström 2019-06-12
26 Lena Pellving 2019-06-12
27 Eva Unosson 2019-06-12
28 Sofie Jugård Löfgren 2019-06-12
29 Pedro Blom 2019-06-12
30 Irene Nilsdon 2019-06-12 Irene Nilsson
31 Rigmor Eidissen 2019-06-12
32 Eva-Lisa Oskarsson 2019-06-12
33 Sandra Nyström 2019-06-12
34 Pär Hägglund 2019-06-12
35 Annelie Rosendahl 2019-06-12
36 Lotta Widen 2019-06-13
37 Anneli Ottosson 2019-06-13 Hoppas på KLOKT beslut!
Allt för våra och kommande generationer.
38 Åshild Haaheim 2019-06-13
39 Margareth Kärngard 2019-06-13
40 Ole Kristiansson 2019-06-13
41 Görel Svensson 2019-06-15 Nej till 5G
42 Eva Malmsten 2019-06-16
43 Ann-Christine Carlsson 2019-06-18
44 Christina Lindegren 2019-06-18
45 Moa Hägglund 2019-06-18
46 Maria Byström 2019-06-20
47 Britt Marie J. Veijus 2019-06-23 Britt Marie J. Veijus
48 Susanne Sjöstedt 2019-06-25 Susanne Sjöstedt
49 Anita Ekberg 2019-06-25
50 Marie Lennartsson 2019-06-25 5g är mycket ohälsosamt så det måste stoppas
51 Eva Myrström 2019-06-27
52 Nicki Eby 2019-06-29
53 Bengt Källstrand 2019-06-30
54 Kettil Rejving 2019-07-05
55 Max Andreasson 2019-07-06 Skulle vilja ha mer forskning på effekter av större exponering innan utbyggnad
56 Camilla Löfblad 2019-07-11
57 Agneta Hedman 2019-07-23
58 Daniel Viberg 2019-08-01
59 Sara Eriksson 2019-08-03
60 tomas åhman 2019-08-06
61 Malin Pettersson 2019-08-07
62 ingridh pettersson 2019-08-09
63 Krister Lövenius 2019-08-13
64 Lena Rastén 2019-08-15
65 David Sundén 2019-08-28 Jag vill bo i en hållbar, naturvänlig och miljömedveten kommun. 5g låter som motsatsen.
66 Ingela Hjelm 2019-09-08 Ingela Hjelm
67 Lisa Noordberg 2019-09-10
68 Andreas Noordberg 2019-09-10
Information

Status

Inlämnad för vidare hantering

Förslagsställare

Anna Strandin

Startdatum

2019-06-11

Slutdatum

2019-09-11

Målgrupp

Kommunledning

Signaturer

68 onlineunderskrifter