E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering

E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering eftersom antalet underskrifter inte uppnått minimiantalet när slutdatumet passerade.

Cykel- o gångväg vid Hagvägen 35

Sammanfattning

Förbättra för cyklister och fotgängare att kunna ta sig till och från köpcentret.

Beskrivning

Idag går cykelvägen antingen på andra sidan vägen om köpcentret eller runt centret. Trottoaren går på andra sidan köcentret. Övergångsställena ligger långt bort från köpcenter o busshållplats och kräver att man går en omväg runt om på baksidan eftersom det saknas just trottoar/cykelbana vid köpcentrets sida av Hagvägen. Det är uppmuntrar inte till att gå/åka kollektivt/cykla för att uträtta ärenden vid Hagvägen, och många farliga korsningar av vägen görs för att slippa gå/cykla runt eller för att man inte hittar - om man inte är bekant med omgivningen så är det svårt att förstå hur man ska ta sig fram.

Jag önskar att det fanns åtminstone en trottoar på samma sidan som köpcentret, gärna även cykelbana, och att övergångsstället låg i anslutning till 9:ans busshållplats.

Direktlänk till eFörslaget

https://ostersund.demokratiportalen.se/eforslag/1283

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Anna Norin 2019-06-04
2 Erik Ottosson 2019-06-05
3 Rakel Stuguland 2019-06-07
4 Anna Stugvard 2019-06-11
5 Daniel Krafft 2019-06-13
6 Helena Pettersson 2019-06-13
7 Siv Johansson 2019-06-16
8 Ingrid Tjäder 2019-06-28
9 Charlott Kunze 2019-08-12
10 Naranja Gudfastsson 2019-08-25
Information

Status

Ej inlämnad

Förslagsställare

Anna Norin

Startdatum

2019-06-04

Slutdatum

2019-09-04

Målgrupp

Miljö och samhälle

Signaturer

10 onlineunderskrifter