E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering

E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering eftersom antalet underskrifter inte uppnått minimiantalet när slutdatumet passerade.

Korsningen Frösöbron/Bergsgatan/Frösövägen

Sammanfattning

För att minska olyckor och allmän förvirring föreslår jag att korsningen görs om. Rondell? Hederlig 3-vägskorsning? En orolig korsning bör en ta på allvar.

Beskrivning

Du kommer från bron och lämnar företräde till bilar både från höger och vänster. De från vänster har strax innan korsningen bytt till korrekt fil (om de följer vägmarkeringarna), vilket leder till att den som vill vänster efter bron ser detta ganska sent. Vi som bor vid korsningen bevittnar en del olyckor och förvirring i just den lite konstiga korsningen.

Direktlänk till eFörslaget

https://ostersund.demokratiportalen.se/eforslag/1274

Kommentar från handläggare(1)

Visa
Kundcenter Östersund, 2019-06-14 10:37:06

skickat till förvaltning för godkännande

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Petra Svensson 2019-06-14
2 Henrik Persson 2019-06-14
3 Jonas Eriksson 2019-06-15 Ja denna korsning kan vara väldigt svår, särskillt med mycket trafik, och trafiken verkar öka år för år.
4 Mattias Norberg 2019-06-16
5 Mikael Blomqvist 2019-06-16
6 Lars S. 2019-06-16
7 Malin Carnland 2019-06-16 Ända sen jag tog körkort för 6 år sedan har jag stört mig på denna korsning och tyckt att den är krånglig och kan vara rent av farlig, så jag tycker absolut att den bör göras om till en rondell eller annan lämplig lösning för trafiksäkerhetens skull.
8 Eva Andreasson 2019-06-17
9 Clara Smith 2019-06-18
10 Maria Byström 2019-06-20
11 Bengt Källstrand 2019-06-30
12 Börje Norhager 2019-07-02
13 Sara Johansson 2019-07-05 Väldigt bra förslag!
14 Ingeborg Palm 2019-08-06
15 Patrik Sundin 2019-08-06
16 Siv Johansson 2019-08-06
17 Malin Pettersson 2019-08-07
18 Krister Lövenius 2019-08-13
19 Sofie Säterhall 2019-09-12
Information

Status

Ej inlämnad

Förslagsställare

Petra Svensson

Startdatum

2019-06-14

Slutdatum

2019-09-14

Målgrupp

Miljö och samhälle

Signaturer

19 onlineunderskrifter