Utbildning för vårdpersonal

Sammanfattning

Mitt förslag är att all vårdpersonal i Östersunds kommun erbjuds utbildning i sydsamiska språk och kultur.

Beskrivning

Östersund är en samisk förvaltningskommun och har många samiska medborgare som behöver eller snart behöver vård. Som en nationell minoritet och urbefolkning har de rätt att få vård av personal som i åtminstone har lite kunskap om deras språk och kultur. Att rekrytera nog vårdpersonal som har sydsamiska som modersmål anser jag som orealistiskt. Därför föreslår jag att vårdpersonal som arbetar inom äldrevården skall erbjudas utbildning i sydsamisk språk och och kultur.
Som vårdpersonal vill det vara lättare att bemöta medborgaren på ett bra sätt om man har kunskap om kulturen och om man kan prata lite.

Direktlänk till eFörslaget

https://ostersund.demokratiportalen.se/eforslag/1268

Skriv under e-förslaget

Detta e-förslag går inte att skriva under längre eftersom slutdatumet har passerat.
Prenumerera
E-post

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Sylvi Säther 2019-05-31
2 Åke Sjödin 2019-06-04
3 catrin forsman 2019-06-05
4 Therese Larsson 2019-06-15 Jag är sydsame och utnyttjar gärna språket i jobbet.
5 Jerker Bexelius 2019-06-24
6 Ottilia Pettersson 2019-06-24
7 Börje Norhager 2019-07-02
8 Ingela Håkansson 2019-07-09
9 Lena stridh 2019-08-08 En rättighet för kvalitetsäker vård
10 Anna Hamberg 2019-08-12
11 Ellen Pettersson 2019-08-16
12 Robin Wängman 2019-08-16
13 Erik Bugge Forsberg 2019-08-16
14 Cecilia Silverplats 2019-08-16
15 Helen Pettersson 2019-08-22
16 Louise Sandgren 2019-08-23
17 Camilla Lidin 2019-08-23
18 Maud Eriksson 2019-08-23
19 Linda Dahlgren 2019-08-23
20 Magnus Ericson 2019-08-24
21 Susanne Bengtsson 2019-08-24
22 Sofie Svensson 2019-08-26
23 Werner Singha 2019-08-27
24 jessica hillmo 2019-08-27
25 Carolin Lindell 2019-08-27
Information

Status

Inlämnad för vidare hantering

Förslagsställare

Sylvi Säther

Startdatum

2019-05-31

Slutdatum

2019-08-31

Målgrupp

Vård och Omsorg

Signaturer

25 onlineunderskrifter