E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering

E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering eftersom antalet underskrifter inte uppnått minimiantalet när slutdatumet passerade.

Asfaltering hela vägen runt Lillsjön

Sammanfattning

Asfaltering hela vägen runt Lillsjön, så blir det lättare för alla att ta sig till stranden

Beskrivning

Asfaltering hela vägen runt Lillsjön, så blir det lättare för alla att ta sig till stranden

Direktlänk till eFörslaget

https://ostersund.demokratiportalen.se/eforslag/1265

Kommentar från handläggare(1)

Visa
Kundcenter Östersund, 2019-05-27 10:12:41

Skickat till förvaltning för godkännande

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Maritha Johannesson 2019-05-28
2 Pär Hägglund 2019-05-29
3 Lars S. 2019-05-29
4 Rakel Stuguland 2019-06-03
5 Carina Magnusson 2019-06-13
6 Ingela Håkansson 2019-07-09
7 Krister Lövenius 2019-08-13
Information

Status

Ej inlämnad

Förslagsställare

Maritha Johannesson

Startdatum

2019-05-28

Slutdatum

2019-08-28

Målgrupp

Teknik

Signaturer

7 onlineunderskrifter