E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering

E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering eftersom antalet underskrifter inte uppnått minimiantalet när slutdatumet passerade.

Ej genomfart på Körfältsvägen, från Reveljen till Djursjukhuset

Sammanfattning

Körfältsvägen har blivit en "genväg" till Lillänge och Odenskog industriområde. Trafikanterna håller inte hastigheten, lämnar inte företräde(högerregeln gäller). Det finns bara ett övergångsställe, vid Mosippan. När man ska korsa vägen för att ta sig till cykelvägen någon annanstans är det ingen som stannar. Våra hus efter Körfältsvägen, Konstapel, Krut o Hovslagargränd är inte utrustade med ljudisolerade fönster

Beskrivning

Körfältsvägen har blivit en "genväg" till Lillänge och Odenskog industriområde. Trafiken har ökat enormt. Inte bara privat trafik, utan även tung trafik, företagstrafik. Trafikanterna håller inte hastigheten, lämnar inte företräde(högerregeln gäller). Olyckstillbud dagligen! Det finns bara ett övergångsställe, vid Mosippan. När man ska korsa vägen för att ta sig till cykelvägen någon annanstans är det ingen som stannar. Vissa tider är det nästan hopplöst att gå över. Våra hus efter Körfältsvägen, Konstapel, Krut o Hovslagargränd är inte utrustade med ljudisolerade fönster. Det finns dom som jobbar natt och vill sova dagtid. Även nattetid är problemet med trafik jobbigt. Hög låtande bilar med gigantiska bashögtalare har blivit vår nya nattliga plåga.
Genomfartstrafik förbjuden är vårat hopp för oss som bor på dessa tre gränder

Direktlänk till eFörslaget

https://ostersund.demokratiportalen.se/eforslag/1259

Kommentar från handläggare(1)

Visa
Kundcenter Östersund, 2019-05-27 10:12:59

Skickat till förvaltning för godkännande

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Maritha Johannesson 2019-05-28
2 Anders Olsson 2019-05-29 Tanken är både god och förståelig, men det kan uppstå andra friktioner. Busslinje 1/9 skulle behöva läggas om och för vissa skulle det då bli långt till närmaste hållplats till exempel. Jag tror mer på vägbulor före varje gränd, som de vid förskola Mosippan. Då skulle "nöjesåkare" tappa intresset och lika med genvägskänslan. Dessutom skulle hastighetsminskningen inför varje gränd förhoppningsvis minska tillbuden pga ignorerad högerregel.
3 Catrine Edlund 2019-05-30
4 Lars S. 2019-05-31
5 Anna Stugvard 2019-06-11
6 Solveig Lalander 2019-06-12
7 Helena Pettersson 2019-06-13
8 Daniel Krafft 2019-06-13
9 Daniel Karlsson 2019-06-18 Jag bor på krut och tillochmed bussar taxi och även kommunens bilar stannar inte för högerregeln .Många gånger måste man köra ut och tuta på dom och vissa fattar inte ens då , om polisen skulle kolla runt hela körfältet skulle dom ta hundratals bilar som inte stannar för bilar som ska köra ut.
Jag tycker att vägen som går förbi reveljen ska stängas av från hotellinfarten till första in mot reveljen för att ingen håller på trafikreglerna och kör fort förbi infarterna konstapel , krut och hovslagaren .Det räcker att polisen sätter en kamera så skulle se att minst 80% av alla fordon enbart blåsa förbi alla utan att stanna eller bromsa in för att inte riskera att krocka . Bilisterna som kör i Östersund och lillänge är känd för att smälla upp dörrar i bilen bredvid och inte hålla på trafikreglerna ( därav alla plåtskador). Så för att få bort all trafik är det enbart folkvett att stänga den vägen . Den är inte menad att ta all trafik som går via den och varför i hela världen ha så mycket trafik förbi ett dagis (mosippan) där barnen har enbart ett lågt stängsel som hindrar dom att klättra över och även ett äldrboende rakt över vägen mot dagiset där dementa bor. Ej genomfart på Körfältsvägen, från Reveljen till Djursjukhuset är ett utmärkt medborgarförslag som jag är med på 100% och alla mina grannar med.
10 Staffan Hanneteg 2019-06-19 rimligt förslag
11 Maria Byström 2019-06-20
12 Roger Östlund 2019-07-02
13 Violeta Labrador Mendoza 2019-07-02
14 Linn Hovsgård 2019-07-17
15 Ingela Håkansson 2019-08-09
Information

Status

Ej inlämnad

Förslagsställare

Maritha Johannesson

Startdatum

2019-05-28

Slutdatum

2019-08-28

Målgrupp

Teknik

Signaturer

15 onlineunderskrifter