E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering

E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering eftersom antalet underskrifter inte uppnått minimiantalet när slutdatumet passerade.

Gång och cykelvägar

Sammanfattning

Det vore lättare för stora och små medborgare från alla håll och kanter om det gick att sätta typ fot gångsymboler ( kanske Birgers fötter) där man skall gå på gångbanan och cykel symboler där man skall cykla . Det skulle underlätta för alla då det ofta skapar en osäkerhet och irritation vad som gäller och att det ofta korsar cykelvägar hit och dit och svårt att veta vilken sida man skall hålla sig till , det borde vara symboler med jämna mellanrum så man vet att man håller sig på rätt sida.

Beskrivning

Avtryck av tex cykelsymboler för cykelväg och fötter tex Birgers fötter eller skosymboler för gångväg.

Direktlänk till eFörslaget

https://ostersund.demokratiportalen.se/eforslag/1241

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Laila Lindqvist 2019-05-21
2 Camilla Hammarling 2019-05-23
3 Lars S. 2019-05-23
4 Moa Hägglund 2019-05-23
5 Ewa Wilhelmsdotter 2019-05-24
6 Anna Stugvard 2019-06-11
7 Daniel Krafft 2019-06-13
8 Helena Pettersson 2019-06-13
9 Hillevi Karlsson 2019-06-24
10 Helen Persson 2019-06-28 Den kombinerade gång/cykelbanan längs Samuel Permans Gata är livsfarlig. Incidenter varje dag mellan gående och cyklister . Hög fart på cyklister i nedförsbacken och många gående med hörlurar och grupper av gående som upptar hela banan. Många barn o ungdomar då både Wargentinsskolan och Norra skolan ligger längs vägen. Inga markeringar finns. Även cykel/gångbanan längs Fältjägargränd mycket farlig. Många gående och cyklister till från sjukhuset och de stora arbetsplatser och skolan vid Stadsdel Norr.
11 Ingrid Tjäder 2019-06-30
12 Malin Terneblad 2019-07-12
Information

Status

Ej inlämnad

Förslagsställare

Laila Lindqvist

Startdatum

2019-05-21

Slutdatum

2019-08-21

Målgrupp

Miljö och samhälle

Signaturer

12 onlineunderskrifter