Säg JA till överföring av skol-och programpeng vid studier utomlands!

Sammanfattning

Mitt medborgarförslag till Östersunds kommun är att ompröva sitt ställningstagande och införa de regler och riktlinjer som exempelvis Åre kommun samt region Gotland har. Dvs att barnet får med sig sin skol- eller- programpeng under två terminer för studier på svensk friskola utomlands som följer Sveriges skollag och lagstiftning.

Ett JA skapar förutsättningar för att fler kreativa och drivna medborgare ska kunna bo och verka i Sveriges hetaste stad Östersund, även efter efter ett utvecklande äventyr utanför landets gränser.

Beskrivning

Alla barn och ungdomar som är folkbokförda i Östersund har rätt till skolpengar i grundskolan och programpengar i gymnasieskolan för barnets utbildning. Barnets vårdnadshavare och myndig elev kan välja en skola i Östersunds kommun eller i en annan kommun alternativt en svensk fristående skola någonstans i landet.

Tar man med barnet till utlandet och ansöker till en av Svenska staten godkänd svensk friskola, är det inte lagstadgat att kommunen har skyldighet att överföra skolpengen, trots att barn och föräldrar fortfarande är folkbokförda och skattar i kommunen. MEN kommunen har absolut en möjlighet att göra det, om man vill!

Allt fler Svenska kommuner i framkant ser nyttan av att låta skol- och- program pengen följa barnet om särskilda riktlinjer följs. Detta för att det gynnar hållbar utveckling, affärsutveckling, internationalisering, integration och attraktionskraft i kommunen.

Östersund ställningstagande hittills har varit att säga nej. Undertecknad tycker det är dags att ändra på! Det blir alltså ingen större merkostnader för kommunen att säga JA för att låta ett barn studerar utomlands och få vidgade perspektiv. Däremot hämmar ett nej både positiv utveckling för medborgare samt för företag verksamma i kommunen.

Mitt medborgarförslag till Östersunds kommun eller den nämnd som har reglementet och svarar för skollagen, omprövar sitt ställningstagande och inför de regler och riktlinjer som exempelvis Åre kommun samt region Gotland har. Dvs att barnet får med sig sin skol-
eller- programpeng under två terminer, id studier på svensk friskola utomlands som följer Sveriges skollag och lagstiftning.

Därigenom skapas förutsättningar för att fler kreativa och drivna medborgare ska kunna bo och verka i Sveriges hetaste stad Östersund, även efter efter ett utvecklande äventyr utanför landets gränser.

Argument för ett JA:
1. Få fler medborgare samt företag med internationell erfarenhet, nätverk och språkkunskaper som bidrar till kommunens kreativa kapital, hållbara tillväxt och attraktionskraft.

2. Minskar indirekt kostnaderna för kommunen. Ett barn som exempelvis inte får gå isvensk friskola kommer förmodligen att behöva gå om alternativt behöva extra resurser vid hemkomst.

3. Ökad förståelse och integration. Det finns inget bättre sätt att förstå en annan kultur än att leva i landet under en längre tid, framförallt om du lever som lokalbefolkningen och inte som en turist.

4. Inte riskera att mista medborgare och företag som idag bidrar med skatteintäkter, utveckling och kreativitet om man fortsätter att säga nej.

5. Följa barnkonventionen som blir svensk lag 2020.
Punkt 3, dvs barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn. Att exempelvis byta skolsystem och komma efter eller behöva “gå om” kan bli rätt så traumatiskt.
Punkt 9, dvs barn ska inte skiljas från sina föräldrar.

Länk

Direktlänk till eFörslaget

https://ostersund.demokratiportalen.se/eforslag/1235

Skriv under e-förslaget

Detta e-förslag går inte att skriva under längre eftersom slutdatumet har passerat.
Prenumerera
E-post

Kommentar från handläggare(1)

Visa
Kundcenter Östersund, 2019-05-16 13:42:54

Skickat till Bouf 190516

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Sofia Gulliksson 2019-05-20
2 Lynn Wallander 2019-05-20
3 Ricard Sjöberg 2019-05-20
4 Malin Ölund 2019-05-20
5 Pernilla Svensson 2019-05-20
6 Staffan Jonsson 2019-05-20
7 Anna Pellving 2019-05-20
8 Caroline Hallström 2019-05-20
9 Bert-Ola Bergstrand 2019-05-20 Utmärkt förslag!
10 Anders Nilsson 2019-05-20
11 Sara Strömberg 2019-05-20
12 Frauke Molander 2019-05-20
13 Shahram Blomqvist 2019-05-20
14 Pontus Gavelin 2019-05-20 En självklarhet att detta ska vara en möjlighet. Allt annat är bakåtsträvande.
15 Lena Flaten 2019-05-20 Jag röstar ja till förslaget
16 Nicki Eby 2019-05-20
17 Trond Modén 2019-05-20
18 Kristina Berger 2019-05-20
19 Pelle Simonson 2019-05-20
20 Camilla Olsson 2019-05-20
21 Tommy Jonsson 2019-05-20 Naturligtvis
22 Åsa Engberg Blomgren 2019-05-20 Åsa E Blomgren
23 Lena Henriksson 2019-05-20
24 Annica Nordin 2019-05-20
25 Veronica Nygren 2019-05-20 Genomtänkt och bra förslag!
26 Johan Hallström 2019-05-20
27 Åsa Hofsten 2019-05-20
28 Barbro Englesson 2019-05-20
29 Linda Tillman 2019-05-20
30 Fredrik Gulliksson 2019-05-20
31 Bisse Svensson 2019-05-20
32 Eva Gulliksson 2019-05-20
33 Camilla Wahlman 2019-05-20 Självklart bör en kommun som Östersund uppmuntra talanger att skaffa sig ännu mer erfarenheter, kunskaper och kontakter utomlands genom att underlätta tillfälliga utbyten/utlandsjobb. Det är väl självklart för den självbild Östersund vill förmedla.
34 Fabienne Theiler 2019-05-20
35 Katarina Owén 2019-05-20
36 Peter Öberg 2019-05-20
37 Bri Stundon 2019-05-21
38 Annelie Hallin 2019-05-21
39 Mikael Esbjörnsson 2019-05-21
40 Åsa Bergman 2019-05-21
41 Gittan Axne 2019-05-21 Gittan axne
42 Christer Bäckman 2019-05-21
43 Claes-Åke Andersson 2019-05-21 Heja Fia och Martin m familj
44 Elin Amnell 2019-05-21
45 Christian Stjärnered 2019-05-21 Möjligheter skapar möjligheter...
46 Sigrid Lindqvist 2019-05-21
47 Barbara Peters 2019-05-21
48 Anna-Karin Ahlström 2019-05-21
49 Pelle Fredriksson 2019-05-21
50 Anette Bornhov 2019-05-21
51 Martin Alfredsson 2019-05-21
52 Sara Carlemår 2019-05-21
53 Mattias Nilsson 2019-05-21
54 Eva Alfredsson 2019-05-21
55 Hans Werner 2019-05-21
56 Malin Carlsson 2019-05-21
57 Erik Hellberg 2019-05-21
58 Ola Sandström 2019-05-21
59 Mona Alfredsson 2019-05-21
60 Dennis Fluur 2019-05-21
61 Peter Redin 2019-05-21 Ja.
62 Andreas Olsson 2019-05-21
63 Anna Brändfors 2019-05-21
64 Magnus Björch 2019-05-21
65 Helena Appelqvist 2019-05-21
66 Ronny Hallin 2019-05-21 Överför skolpengar till ungdomar som studerar utomland
67 hugo hultin 2019-05-21
68 jens comén 2019-05-21
69 Ingela Andersson 2019-05-21
70 Tommy Persson 2019-05-21
71 Johanna Snell 2019-05-22
72 Anna Ivarsson 2019-05-22 Anna Ivarsson
73 Helen Salmonsson 2019-05-22
74 Kevin Denham 2019-05-22
75 Eleonor Marklund 2019-05-23
76 Ellen Sundberg 2019-05-23
77 Jeanette Alfredsson 2019-05-24
78 Ewa Wilhelmsdotter 2019-05-24 Ja jag röstar för förslaget
79 Filip Jacobsson 2019-05-28
80 Siv Helander 2019-05-28
81 Jessica Svensk 2019-06-20
82 Mikael Lec-Alsen 2019-07-12
83 Ingeborg Palm 2019-08-06
84 tomas åhman 2019-08-06
Information

Status

Inlämnad för vidare hantering

Förslagsställare

Sofia Gulliksson

Startdatum

2019-05-20

Slutdatum

2019-08-20

Målgrupp

Barn och Utbildning

Signaturer

84 onlineunderskrifter