Busshållsplats vid Brunflo Hälsocentral, Apotek & Folktandvård

Sammanfattning

Långt avstånd till hälsocentralen från nuvarande busshållplats. Närmsta hållplats ligger på postvägen.

Lång uppförsbacke från närmaste hållplats till HC. Många patienter med funktionshinder, äldre med rollator, barnfamiljer mm har svårighet att ta sig till hälsocentralen.


När Torvalla HC stängde ökade antalet listade i Brunflo. Dessa patienter måste då åka till ÖSD centrum för att byta buss till Brunflo för att ta sig till närmsta hållplats.

Beskrivning

En busshållplats utanför hälsocentralen, för att öka enkelheten för våra sjuka och äldre att få den vård dom har rätt till.

Då våran namninsamling gav lite drygt 500 personer tycker att det vore bra med en busshållplats utanför HC. Se bifogad fil "medborgarförslag" med in scannade namnlistor.

Det finns möjlighet för bussar att vända längst upp på Gränsvägen ovanför hälsocentralen. (På kommunens mark)

Då det är tre enheter i samma byggnad som använder samma besöksparkering (hälsocentralen, Folktandvården & Apotek) Är det ofta trångt om platser för parkering, vilket resulterar i att bilar parkeras på Gränsvägen vilket i sin tur ger sämre sikt och ökad risk för olyckor. Med en busshållplats utanför hälsocentralen skulle fler antal människor välja att ta bussen hit och det i sin tur gynnar miljön. En busshållplats kan även generera färre sjukresor vilket också är bra ur miljösynpunkt samt ekonomiskt. En sjukresa kostar regionen ca 200 kr/resa. Som då kan minska och därmed bidra till en bättre ekonomi i regionen.

Direktlänk till eFörslaget

https://ostersund.demokratiportalen.se/eforslag/1225

Skriv under e-förslaget

Detta e-förslag går inte att skriva under längre eftersom slutdatumet har passerat.
Prenumerera
E-post

Kommentar från handläggare(1)

Visa
Kundcenter Östersund, 2019-05-10 13:38:35

Skickat till SB 190510

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Brunflo Hälsocentral 2019-05-21
2 Caroline Davidsson 2019-05-22
3 Ingrid Byberg 2019-05-23
4 Ingela Håkansson 2019-05-24
5 Ingela Brink 2019-05-28
6 Ulrika Einarsson 2019-05-28
7 carina nordin 2019-05-28 Jag hoppas der blir av för att underlätta för många som besöker Hc/ apotek och tandläkare
8 Linda Jonsson 2019-05-28
9 Christian Nordin 2019-05-28 Jättebra!
10 Charlotte Esping Svarc 2019-05-28
11 Barbro Englesson 2019-05-28
12 Anna Bergman 2019-05-29
13 Britta Ahlin 2019-05-29
14 Malin Holmström 2019-05-29
15 Ingela Burman 2019-05-30
16 Lotta Holm 2019-05-30
17 Frida Magnusson 2019-05-30
18 Malin Frihlen 2019-05-30
19 Petra Svensson 2019-05-31 Självklarhet!
20 Annika Frisk 2019-05-31
21 Annika Willesgård 2019-05-31
22 Sylvi Säther 2019-06-04
23 Simone Berndt 2019-06-04
24 Carina Johansson 2019-06-05
25 Elisabeth Hansson 2019-06-06
26 Solveig Lalander 2019-06-12
27 Helena Pettersson 2019-06-13
28 Lotta Hagberg 2019-06-14
29 Kevin Wahlberg 2019-06-17
30 Susanne Sjöstedt 2019-06-25 Susanne Sjöstedt
31 Mats Hamberg 2019-07-31
32 Cathrin Larsson 2019-07-31
33 Robin Wängman 2019-07-31
34 Daniel Viberg 2019-08-01
35 Ida Lindström 2019-08-01
36 Malin Frank 2019-08-01 Malin Frank
37 Mariette Rydh 2019-08-01 Så klart röstar jag för det!
38 Kristina Halldorf 2019-08-01
39 Mariann Lindberg 2019-08-02
Information

Status

Inlämnad för vidare hantering

Förslagsställare

Brunflo Hälsocentral

Startdatum

2019-05-21

Slutdatum

2019-08-21

Målgrupp

Miljö och samhälle

Signaturer

39 onlineunderskrifter