E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering

E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering eftersom antalet underskrifter inte uppnått minimiantalet när slutdatumet passerade.

Asfaltering av vägen ner till Bynäset, Frösö Park.

Sammanfattning

Iordningställande av vägen ner till Bynäset Frösö Park. Asfaltera.
Ser gärna att parkeringen också Asfalteras.

Beskrivning

Trafiken ner till Bynäset är mycket omfattande, särskilt sommartid.
Vägen ofta mycket dålig samt det dammar otroligt mycket.

Direktlänk till eFörslaget

https://ostersund.demokratiportalen.se/eforslag/1192

Kommentar från handläggare(1)

Visa
Kundcenter Östersund, 2019-04-23 08:29:47

Skickat till KLF/mex

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Sten Armfjäll 2019-05-28
2 Lars S. 2019-06-01
3 Rakel Stuguland 2019-06-03
4 Lotta Hagberg 2019-06-14
5 Jan Andersson 2019-07-01 Mycket bra förslag. Vägen är nu både gropig och dammig. Ingen bra reklam för våra turister som vill åka till Bynäset för att bada
6 Börje Norhager 2019-07-02
7 Anna Stensdotter 2019-08-10
8 Naranja Gudfastsson 2019-08-25
Information

Status

Ej inlämnad

Förslagsställare

Sten Armfjäll

Startdatum

2019-05-28

Slutdatum

2019-08-28

Målgrupp

Kommunledning

Signaturer

8 onlineunderskrifter