E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering

E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering eftersom antalet underskrifter inte uppnått minimiantalet när slutdatumet passerade.

Hundlatriner till Mjälleområdet Sikvägen samt på gång/cykelväg till Bo klokområdet.

Sammanfattning

Då det synes vara svårt för vissa medborgare att ta upp hundskiten torde det underlätta för dessa om fler hundlatriner skulle finnas i ovan nämnda område.

Beskrivning

Som ovan.

Direktlänk till eFörslaget

https://ostersund.demokratiportalen.se/eforslag/1171

Kommentar från handläggare(2)

Visa
Kundcenter Östersund, 2019-04-09 13:10:31

Godkänt

Kundcenter Östersund, 2019-04-09 11:09:18

Har skickat till teknisk nämnd.

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Åke Rönnberg 2019-04-09
2 Cathrine Sundberg 2019-05-07
3 Maria Vejdeland 2019-05-13
4 Henrika Lavonius Wike 2019-05-17
5 Sara Johansson 2019-07-05
Information

Status

Ej inlämnad

Förslagsställare

Åke Rönnberg

Startdatum

2019-04-09

Slutdatum

2019-07-09

Målgrupp

Teknik

Signaturer

5 onlineunderskrifter