E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering

E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering eftersom antalet underskrifter inte uppnått minimiantalet när slutdatumet passerade.

Enhetlig standard för sopsorteringskärl i kommunala lokaler, för att vi ska kunna sopsortera rätt

Sammanfattning

Vi har nyss haft ett fantastiskt evenemang med skidskytte-VM, där Patrik Jämteborn pratade om hållbarhet och miljötänk, för att vi ska kunna fortsätta att ha bra med snö och vinterevenemang. Det fick mig att tänka på hur det fungerar på mitt jobb inom kommunen.Jag jobbar med städning på skola och förskola, och tycker att det finns dåliga förutsättningar för verksamheten att sortera rätt.

Ofta slängs mycket fel för att det inte finns rätt sopsorteringskärl, och med tanke på att Östersunds kommun är miljöcertifierad, så borde det kunna fungera bättre. Vi borde givetvis ha en standard på bra kärl och struktur för att det ska fungera hela vägen och för alla.Ofta när en skola och rektor vill göra en förbättring inom området, så måste hjulet uppfinnas på nytt varje gång.Skolor, förskolor, kontorslokaler och även sporthallar som hyrs ut på helger är ett stort problem, då allt slängs i samma kärl (om det ens finns ett kärl), och när jag kommer på måndag morgon, så finns inge tid för att sortera de sopor som uppkommit.

Beskrivning

Mitt förslag är om vi kan enas om en standard för sopsorteringskärl som passar till de ovan nämnda lokalerna, så att det blir enkelt och fungerar hela vägen till soprummet. Det blir bra för renhållningen när de hämtar och kör avfallet till sopstationen, så att vi inte fraktar och eldar upp sopor i onödan. Det är ju som deras reklam på bussarna visar, som att elda upp pengar.

Det finns också en pedagogisk fördel med en standardisering av sopsorteringskärl, på framförallt skolor och förskolor. Om vi kan lära alla barn och ungdomar i ett tidigt stadium, vikten och hanteringen av att sortera sitt avfall, så kommer det att bli en naturlig del av deras fortsatt liv. Kan vi få till den önskade standardiseringen så kommer det att bli större fokus på området, samt mycket lättare för dem att lyckas.

Direktlänk till eFörslaget

https://ostersund.demokratiportalen.se/eforslag/1156

Kommentar från handläggare(1)

Visa
Kundcenter Östersund, 2019-04-03 08:46:15

Har skickat till Tekniska nämnden.

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Kristina Ingelsson 2019-04-03
2 Anna-Karin Heijdenberg 2019-04-08
3 Mattias Eriksson 2019-04-09 Mattias Eriksson
4 Janis Vretanidis 2019-04-09 Janis Vretanidis
5 nordin roberth 2019-04-12
6 Jenny Magnusson 2019-05-02
7 Cathrine Sundberg 2019-05-07
8 Elena Andersson 2019-05-08
9 Mattias Kaspersson 2019-05-08
10 Jenny Berg 2019-05-09
11 Mikael Blomqvist 2019-05-12 Jag håller med. Städat både skolor förskolor kontor o idrottshallar. Städar idag kontor inom kommunal verksamhet. Olika kärl är inte bara förvirrande för besökare. Tar onödig tid från de som jobbar åxå
12 Maria Vejdeland 2019-05-13
13 Annelie Hallin 2019-05-21
14 Camilla Hammarling 2019-05-23
15 Annalena Bengtsson 2019-06-04
16 Carina Magnusson 2019-06-13
17 L. Starlander 2019-06-28
Information

Status

Ej inlämnad

Förslagsställare

Kristina Ingelsson

Startdatum

2019-04-03

Slutdatum

2019-07-03

Målgrupp

Miljö och samhälle

Signaturer

17 onlineunderskrifter