E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering

E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering eftersom antalet underskrifter inte uppnått minimiantalet när slutdatumet passerade.

Renovera toaletterna på Östersunds stadsbiblioteket

Sammanfattning

Jag föreslår att kommunen renoverar toaletterna på stadsbiblioteket samt alla toalettutrymmen för ökad trivsel åt medborgarna.

Beskrivning

Stadsbiblioteket verkar som en oas för många och kunskapscentra för Östersunds medborgare. Genom utmärkt service, stort utbud och luftiga och vackra miljöer så inbjuder denna plats till interaktiva möten för studenter, låntagare, barn som gammal.

Därför är det beklämmande att skicket på toaletterna står kvar på samma låga nivå som för 20-30 år sedan. Utrymmena är slitna och omoderna. Det finns bara 2 st toalettstolar på herrarnas wc där avskildheten är bristande. Med tanke på hur många som besöker biblioteket och hur många som nyttjar kaféet samt hörsalen är det undermåligt att toaletutrymmena inte har renoverats till det behov som finns.

Det behöver alltså byggas fler toalettstolar, riktiga väggar som avskiljer toaletterna. Väggar, tak och dörrar behöver renoveras för en ökad trivsel.

Direktlänk till eFörslaget

https://ostersund.demokratiportalen.se/eforslag/1150

Kommentar från handläggare(1)

Visa
Kundcenter Östersund, 2019-04-10 13:36:43

skickat till teknikskanämnden.

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 David Nordling 2019-04-12
2 Erik Hessel 2019-04-12
3 Tomas Nordling 2019-04-12
4 Kjell-Åke Sundin 2019-04-12
5 Pär Hägglund 2019-04-17
6 Pia Björnhed 2019-04-18
7 Cathrine Sundberg 2019-05-07
8 Anna Stugvard 2019-06-11
9 Daniel Krafft 2019-06-13
10 Clara Smith 2019-06-18
11 L. Starlander 2019-06-19
Information

Status

Ej inlämnad

Förslagsställare

David Nordling

Startdatum

2019-04-12

Slutdatum

2019-07-12

Målgrupp

Teknik

Signaturer

11 onlineunderskrifter