E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering

E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering eftersom antalet underskrifter inte uppnått minimiantalet när slutdatumet passerade.

Sänka hastigheten på bergsgatan 1-54

Sammanfattning

Inte många bilar håller hastigheten på bergsgatan 1 till 54. Trafiken till de nya områdena har ökas och fördubblats, både tung trafik och personbilstrafiken. Många går, springer, cyklar, åker skateboard eller rullskidor vilket blir farligt då tung trafik möter tung trafik och får köra upp på trottoaren.

Beskrivning

Skulle vara bra med: Avsmalning av vägen? Vägbula? Sätt upp skylt som visar att man kör för fort ? Eller ta bort huvudleden!? Bäst vore återvändsgränd och ny väg till de nya områderna nedanför Tanne.

Direktlänk till eFörslaget

https://ostersund.demokratiportalen.se/eforslag/1147

Kommentar från handläggare(1)

Visa
Kundcenter Östersund, 2019-03-27 09:20:54

Skickat till SB 190327

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Mia Fredin 2019-03-27
2 Claes Englund 2019-04-02
3 Lars Englund 2019-04-04 Jag tycker det låter rimligt. Det är ett populärt träningsstråk och trafiken har ökat markant med de nya bostadsområdena.
4 Anna Stugvard 2019-06-11
Information

Status

Ej inlämnad

Förslagsställare

Mia Fredin

Startdatum

2019-03-27

Slutdatum

2019-06-27

Målgrupp

Miljö och samhälle

Signaturer

4 onlineunderskrifter