E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering

E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering eftersom antalet underskrifter inte uppnått minimiantalet när slutdatumet passerade.

Odlingslotter

Sammanfattning

För närvarande är det kö för att få tillgång till de odlingslotter som finns i nedre Odensala, den så kallade Fårhagen.

Beskrivning

Jag föreslår därför att:

Östersunds kommun utökar antalet odlingslotter som finns i nedre Odensala, Fårhagen, och därigenom ökar medborgarnas möjligheter till egen odling och ökar kommunens arbete för att vara en klimatsmart kommun.

Direktlänk till eFörslaget

https://ostersund.demokratiportalen.se/eforslag/1136

Kommentar från handläggare(1)

Visa
Kundcenter Östersund, 2019-03-13 09:40:40

Skickat till förvaltning för godkännande. 190313

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Mathias Näsström 2019-03-13
2 Marie Brodin 2019-03-13 Så önskvärt för oss som inte bor i villa med egen tomt. Jättebra förslag!
3 Jimmy Evans 2019-03-14
4 Anna Eriksson 2019-03-14
5 Mattias Junglind 2019-03-14
6 Jennie Jonsson 2019-03-14
7 Glran Brogren 2019-03-14
8 Jeanette Ulfsparre 2019-03-17
9 Jon Eriksson 2019-03-21 Bra idé
10 Bosse Ek 2019-03-22
11 Claes Englund 2019-04-02
12 Filip Jacobsson 2019-05-28
13 Anna Stugvard 2019-06-11
Information

Status

Ej inlämnad

Förslagsställare

Mathias Näsström

Startdatum

2019-03-13

Slutdatum

2019-06-13

Målgrupp

Miljö och samhälle

Signaturer

13 onlineunderskrifter