E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering

E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering eftersom antalet underskrifter inte uppnått minimiantalet när slutdatumet passerade.

Busstorget

Sammanfattning

Ny bussterminal och nytt parkeringshus

Beskrivning

Det kommer att bli ohållbart att flytta bussterminalen till Östersund C. Det är redan för trångt där. Bygg tak på terminalen och ett parkeringshus ovanpå, med samma taxa som det vid Färjemansgatan. Då skapas möjligheter för centrum att överleva.

Direktlänk till eFörslaget

https://ostersund.demokratiportalen.se/eforslag/1106

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Bertil Persson 2019-02-20
2 Lars S. 2019-03-09
3 Moltas Gyllebring 2019-04-12
Information

Status

Ej inlämnad

Förslagsställare

Bertil Persson

Startdatum

2019-02-20

Slutdatum

2019-05-20

Målgrupp

Miljö och samhälle

Signaturer

3 onlineunderskrifter