E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering

E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering eftersom antalet underskrifter inte uppnått minimiantalet när slutdatumet passerade.

Gångtunneln Frösön från Badhusparken till Södra strandvägen

Sammanfattning

Promenerar dagligen till och från jobbet och passerar då denna tunnel. Under snösmältning och regn så droppar/rinner det vatten ner på gångvägen från Vallaleden. Går det möjligen att fixa en bättre avrinning så vi som passerar under slipper få detta i huvudet och på kläder?

Beskrivning

Bättre avrinning från Vallaleden så gående slipper smältvatten i huvud och på kläder.

Direktlänk till eFörslaget

https://ostersund.demokratiportalen.se/eforslag/1103

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Anita Palm 2019-02-20
2 Rakel Stuguland 2019-02-27
3 Bengt Källstrand 2019-03-01
4 Maja Jemtbring 2019-03-02
5 Lars Göran Storm 2019-03-14
6 Mia Fredin 2019-03-26
7 Claes Englund 2019-04-02
8 John-erik Henriksson 2019-05-06
Information

Status

Ej inlämnad

Förslagsställare

Anita Palm

Startdatum

2019-02-20

Slutdatum

2019-05-20

Målgrupp

Miljö och samhälle

Signaturer

8 onlineunderskrifter