E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering

E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering eftersom antalet underskrifter inte uppnått minimiantalet när slutdatumet passerade.

Lekpark i Mjälle

Sammanfattning

Det finns alldeles för lite platser att träffas, umgås och lära känna varandra i området. Som de är nu är det först när skolan börjar som barnen ses och lär känna varandra. Uppmuntra utelek med en lekpark så barn och föräldrar kommer ut tillsammans och får en sund aktivitet. En eldstad för att kunna grilla korv gör att det även lockar på vintern att gå dit. Satsa på barnen, satsa på välmående.

Beskrivning

Önskar att det byggs en lekplats för barnen i området då det pågår ett generationsskifte. En plats för barn och föräldrar att få umgås ute och lära känna grannarna i området bättre. Gärna en eldstad för att kunna grilla korv tillsammans. Barnen är ute och leker i snöhögarna på gatorna så det finns behov och intresse av lek. Utmärkt tillfälle för föräldrar mötas och lära känna varandra och hjälpas åt.

Förslag på platser som inte är nära väg är:
Alt 1. X 6316597 Y1457851
Alt 2. X6316982 Y1457648

Direktlänk till eFörslaget

https://ostersund.demokratiportalen.se/eforslag/1072

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Linnéa Söderqvist 2019-02-04
2 Anna Enoksson 2019-02-07
3 Joakim Ivarsson 2019-02-07 Det behövs verkligen.
4 Malin Fröberg 2019-02-07
5 Erik Karlsson 2019-02-07
6 Jennifer Arvidsson 2019-02-07
7 Jacqueline Törnroos 2019-02-08
8 Roland Egedi 2019-02-08
9 Lars S. 2019-02-10
10 Frida Larsson 2019-02-11
11 Pamela Molund 2019-02-11
12 Jenny Maria Nilsson 2019-02-12
13 Mattias Lagerkvist 2019-02-18
Information

Status

Ej inlämnad

Förslagsställare

Linnéa Söderqvist

Startdatum

2019-02-04

Slutdatum

2019-05-04

Målgrupp

Teknik

Signaturer

13 onlineunderskrifter