E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering

E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering eftersom antalet underskrifter inte uppnått minimiantalet när slutdatumet passerade.

Städnatt för snöröjning och sandupptagning

Sammanfattning

Datumparkeringen efterlevs dåligt på vissa gator i stan, då kunde städnatt vara ett alternativ.

Beskrivning

Vissa gator är näst intill omöjliga att snöröja, sandsopa pga felparkerade bilar. Då kunde städnatt vara ett komplement till datumparkeringen på vissa särskilt besvärliga gator. Då är det parkeringsförbud en viss tid och veckodag varje vecka så arbetet
kan utföras. Och det kan vara lättare för bilisten att förstå då
det finns ett parkeringsförbud med aktuell förbudstid uppsatt på varje kvarter.

Direktlänk till eFörslaget

https://ostersund.demokratiportalen.se/eforslag/1066

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Pär Hägglund 2019-01-24
2 Karin Åström 2019-01-24
3 Malin Fröberg 2019-02-07
4 Sabika Mohmmed Ali 2019-03-23
Information

Status

Ej inlämnad

Förslagsställare

Pär Hägglund

Startdatum

2019-01-24

Slutdatum

2019-04-24

Målgrupp

Miljö och samhälle

Signaturer

4 onlineunderskrifter