E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering

E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering eftersom antalet underskrifter inte uppnått minimiantalet när slutdatumet passerade.

Släplift i kärringbacken

Sammanfattning

Många åker i kärringbacken en enkel släplift skulle öka användarvänligheten ytterligare.

Beskrivning

Många barn åker pulka i kärringbacken men måste gå upp. En typ av enkel släplift skulle underlätta. En elmotor och start och nödstopp
skulle underlätta nyttjandet av backen.

Direktlänk till eFörslaget

https://ostersund.demokratiportalen.se/eforslag/1052

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Pär Hägglund 2019-01-24
2 Linnéa Söderqvist 2019-02-14
3 Bengt Forsberg 2019-04-21 Bengt Forsberg
Information

Status

Ej inlämnad

Förslagsställare

Pär Hägglund

Startdatum

2019-01-24

Slutdatum

2019-04-24

Målgrupp

Miljö och samhälle

Signaturer

3 onlineunderskrifter