E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering

E-förslaget kunde inte lämnas in för vidare hantering eftersom antalet underskrifter inte uppnått minimiantalet när slutdatumet passerade.

Komposttömning endast vid behov vintertid

Sammanfattning

Mitt förslag är att betalning och tömning av kompostkärl vintertid endast ska ske vid behov så som sker med vanliga sopor.

Beskrivning

Som ensamhushåll blir min komposttunna full till ca 1/4 på två veckor (dvs full på ca två månader). Åndå måste jag betala för 14-dagarstömning oavsett om jag har behov eller inte. Vanlig tömning får jag bestämma själv och betala för när så sker. Som ensamhushåll har jag också mindre pengar att förfoga över och att betala för något jag inte har behov av är slöseri med pengar som jag skulle kunna utnyttja till något bättre. Jag kan förstå under sommartid att komposten bör tömmas i dessa intervaller för att motverka lukt m.m. Men på vintern?

Med detta förslag slipper jag betala för något jag inte har behov av och sopbilen kommer att kunna göra sina rundor snabbare och kanske kunna utnyttjas till något mer produktivt (för jag ställer ut en halvtom tunna, annars skulle jag dessutom betala för ngt som inte görs och det gör jag redan på landet, men det är en annan fråga).

Direktlänk till eFörslaget

https://ostersund.demokratiportalen.se/eforslag/1047

Onlineunderskrifter

Nr. Namn Datum Kommentar
1 Eva Berglin-Lewis 2019-02-08
2 Monika Olofsson 2019-03-05
3 Barbro Djurberg 2019-03-19 Alldeles utmärkt förslag. Tömning av kompost på vintern kan ske betydligt mer sällan, och inte bara för ensamhushåll.
4 Sven Randström 2019-03-26 Bra för ekonomin och miljön!
Information

Status

Ej inlämnad

Förslagsställare

Eva Berglin-Lewis

Startdatum

2019-02-08

Slutdatum

2019-05-08

Målgrupp

Miljö och samhälle

Signaturer

4 onlineunderskrifter